A pass through certificate türkçesi A pass through certificate nedir

  • Taşınmaz rehniyle sağlanmış bir kişisel alacak karşılığında alacak sahibi finansal kurum tarafından çıkarılan değerli kağıt.
  • Tutsat senedi.
  • İktisat alanında kullanılır.

A pass through certificate ingilizcede ne demek, A pass through certificate nerede nasıl kullanılır?

A : Atom ağırlığı. En yüksek not. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. La (müzik terimi). Herhangi bir. (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Pek iyi.

Pass : Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. Derbent. Piyasaya sürmek. Geçirmek. Geçmek. Bildirmek. Geçiş izni. Pas vermek. Geçit. Aşmak.

Through : Vasıtası ile. Süresince. Baştan başa. Arasından. Yolu ile. Her yanına. İçeriye. Son. Yoluyla. Kanalıyla.

Certificate : İyi tanıklık, kapsadığı işlem ya da olayı onaylayan belge. Belge. Kimlik. Belgelemek. Bir öğrenimi başarı ile tamamlayanlara, bir kurs ya da seminer çalışmasına katılıp bitirenlere verilen belge. Futbol, bilgisayar, eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. Diploma. Senet. Bir oyuncunun resmi yarışmalara katılabilmesi için ayaktopu birliğince kendisine verilen izin belgesi. Onay belgesi.

İngilizce A pass through certificate Türkçe anlamı, A pass through certificate eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak A pass through certificate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abnormal budget : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe. Olağanüstü bütçe.

Ability to pay approach : Bireylerin, devlet harcamalarının finansmanına, elde ettikleri gelir düzeyiyle orantılı olarak vergilendirilmeleri yoluyla katılmalarını ifade eden ve adam smith tarafından geliştirilen vergileme yaklaşımı. krş. yararlanma yaklaşımı. Güç yaklaşımı.

A group shares : Şirkete sonradan ortak olanlardan farklı olarak, şirketin ilk kurucularına genellikle kara iştirak ve oy kullanmayla ilgili haklar veren ayrıcalıklı hisse senedi türü. A grubu hisse senedi.

A change in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

Mortgage certificate : İpotek sözleşmesi. İpotek belgesi. İpotekli borç senedi.

Ability rent : Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı. Yetenek rantı.

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe geliri. Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir.

Abnormal budget expenditures : Olağanüstü bütçenin giderleri. Olağanüstü bütçe gideri.

 

A change in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

A shift in supply : Sunum kayması. Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması.

A pass through certificate synonyms : ability to pay principle, a shift in demand, abolition of forced labour convention, a change in individual demand, a shift in individual demand, a type mutual funds.