A posteriori criteria türkçesi A posteriori criteria nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Ardıl ölçüt.

A posteriori criteria ingilizcede ne demek, A posteriori criteria nerede nasıl kullanılır?

A : (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (müzik terimi). Bir. Amperin simgesi. Pek iyi. En yüksek not. Miktar belirtir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi.

Posteriori : Soncul. Sonradan gelenler. Deney sonucu elde edilen.

Criteria : Ölçütler. Ölçüt. Ayırıcı özellik. Değerlendirme ölçütleri. Kriter. Kıstaslar. Kriterler. Kıstas.

A posteriori : Sonsal. Artçıl. Nedenini etkileyen. Hadiseden sonra. Bilinen sebeplerden kaynaklanan. Doğmasına neden olan. Endüksiyon kullanılan. Emrivaki. Tümevarımsal. Sonuçtan yola çıkarak sebebi bulma.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A posteriori knowledge : A posteriyori bilgi.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A priori and a posteriori : Bir mesele nasıl veya hangi temeller üzerinde anlaşılır hale gelebilir (öncül ve soncul).

A posteriori distribution : Sonsal dağılım.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

İngilizce A posteriori criteria Türkçe anlamı, A posteriori criteria eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A posteriori criteria ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A priori probability : Öncül olasılık.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

A priori information : Öncül bilgi.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

Abadir test : Abadir sınaması.

A posteriori criteria synonyms : a posteriori analysis, a posteriori probability, a error, a b model, a level.