A posteriori information türkçesi A posteriori information nedir

  • Ardıl bilgi.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

A posteriori information ingilizcede ne demek, A posteriori information nerede nasıl kullanılır?

A : La (müzik terimi). (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Bir. Herhangi bir. Pek iyi. Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi.

Posteriori : Soncul. Deney sonucu elde edilen. Sonradan gelenler.

Information : Şikayet. İstihbarat. Malumat. İlmi vukuf. Danışma. Bilgi. Haber. Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. bk. veri. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey. Bildirme.

A posteriori : Bilinen sebeplerden kaynaklanan. Artçıl. Emrivaki. Sonuçtan yola çıkarak sebebi bulma. Hadiseden sonra. Sonsal. Tümevarımsal. Doğmasına neden olan. Nedenini etkileyen. Endüksiyon kullanılan.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

A posteriori knowledge : A posteriyori bilgi.

Maximum a posteriori procedure : Map yordamı. Ençok sonsal yordam.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A posteriori distribution : Sonsal dağılım.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

İngilizce A posteriori information Türkçe anlamı, A posteriori information eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak A posteriori information ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A error : A-hatası.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A priori probability : Öncül olasılık.

Abadir test : Abadir sınaması.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A posteriori information synonyms : a b model, abc method, a priori theoretical criteria, a priori information, a priori analysis.