A priori analysis türkçesi A priori analysis nedir

  • Öncül çözümleme.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • A priyori analiz.

A priori analysis ingilizcede ne demek, A priori analysis nerede nasıl kullanılır?

A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. En yüksek not. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir. Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. Argonun simgesi.

Priori : Önden gidenler.

Analysis : Tahlil. Çözüm. İnceleme. İnceleme, irdeleme. Analiz. Sayışım dökümü. Kimyasal çözümleme. Analiz etme. Bir özdeğin kimyasal bileşimini nitel ve nicel olarak belirleme. Geçmiş yıllarla karşılaştırma yapabilmek için bilançonun ayrıntılı biçimde hazırlanması.

A priori : Olası. Fizik, kimya olaylarını denemsel yollarla değil, ana ilke ve yasalardan, kesin matematiksel tümdengelimlerle bulmaya ilişkin. A priyori. Olay öncesi duruma dayalı analiz. Muhtemel. Önsel. Öncüllerden sonuç olunan. Öncül. Hiç bir gözlem ve deneye dayanmayan. deney öncesi. Bilimsel düşünüşe aykırı olarak, deneyden önce ve ondan bağımsız olarak elde edildiği ve başlangıçtan beri bilinçte var olduğu savlanan bilginin bu niteliği.

A priori and a posteriori : Bir mesele nasıl veya hangi temeller üzerinde anlaşılır hale gelebilir (öncül ve soncul).

A priori knowledge : Önsel bilgi. Gözlem ve deney dışında anlıksal çıkarsama yolu ile edinilen bilgi. doğuştan var olan bilgi. deney öncesi bilgi. A priyori bilgi.

 

A priori information : Öncül bilgi.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A priori distribution : Önsel dağılım.

A priori probability : Öncül olasılık.

İngilizce A priori analysis Türkçe anlamı, A priori analysis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A priori analysis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A priori probability : Öncül olasılık.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

Abadir test : Abadir sınaması.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

A priori analysis synonyms : aalens linear regression model, a error, a priori information, a level, a b model.