A priori and a posteriori türkçesi A priori and a posteriori nedir

  • Bir mesele nasıl veya hangi temeller üzerinde anlaşılır hale gelebilir (öncül ve soncul).

A priori and a posteriori ingilizcede ne demek, A priori and a posteriori nerede nasıl kullanılır?

A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Herhangi bir. Bir. Pek iyi. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar belirtir. En yüksek not. Argonun simgesi. Atom ağırlığı.

Priori : Önden gidenler.

And : Daha sonra. Bir de. Sonra. Hem... hem de. İle. Ma. Ayrıca. Üstelik. Ve. De.

Posteriori : Sonradan gelenler. Soncul. Deney sonucu elde edilen.

A priori : A priyori. Önsel. Fizik, kimya olaylarını denemsel yollarla değil, ana ilke ve yasalardan, kesin matematiksel tümdengelimlerle bulmaya ilişkin. Öncüllerden sonuç olunan. Muhtemel. Olaydan önce. Eğitim, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Hiç bir gözlem ve deneye dayanmayan. deney öncesi. Bilimsel düşünüşe aykırı olarak, deneyden önce ve ondan bağımsız olarak elde edildiği ve başlangıçtan beri bilinçte var olduğu savlanan bilginin bu niteliği. Olası.

A priori knowledge : A priyori bilgi. Önsel bilgi. Gözlem ve deney dışında anlıksal çıkarsama yolu ile edinilen bilgi. doğuştan var olan bilgi. deney öncesi bilgi.

Maximum a posteriori procedure : Map yordamı. Ençok sonsal yordam.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

A priori information : Öncül bilgi.

A priori distribution : Önsel dağılım.