A priori information türkçesi A priori information nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Öncül bilgi.

A priori information ingilizcede ne demek, A priori information nerede nasıl kullanılır?

A : La (müzik terimi). Miktar belirtir. Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. Argonun simgesi. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Belirli bir tür veya nitelikteki. En yüksek not.

Priori : Önden gidenler.

Information : Bilgisayar, bilişim, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bilgi edinme. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey. Bir dizgenin, kendi durumunu bir im aracılığıyla başka bir dizgeye bildirmesinin nitel etkeni. renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni. Şikayet. Haber. Bildirme. Danışma. Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. bk. veri. Malumat.

A priori : Olaydan önce. Apriori. Bir denemeye girişmeden us yolu ile ileri sürülen yargı. Öncül. Öncüllerden sonuç olunan. Olası. Deneyden önce. Fizik, kimya olaylarını denemsel yollarla değil, ana ilke ve yasalardan, kesin matematiksel tümdengelimlerle bulmaya ilişkin. Hiç bir gözlem ve deneye dayanmayan. deney öncesi. Bilimsel düşünüşe aykırı olarak, deneyden önce ve ondan bağımsız olarak elde edildiği ve başlangıçtan beri bilinçte var olduğu savlanan bilginin bu niteliği.

 

A priori analysis : A priyori analiz. Öncül çözümleme.

A priori and a posteriori : Bir mesele nasıl veya hangi temeller üzerinde anlaşılır hale gelebilir (öncül ve soncul).

A priori probability : Öncül olasılık.

A priori distribution : Önsel dağılım.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A priori knowledge : A priyori bilgi. Önsel bilgi. Gözlem ve deney dışında anlıksal çıkarsama yolu ile edinilen bilgi. doğuştan var olan bilgi. deney öncesi bilgi.

İngilizce A priori information Türkçe anlamı, A priori information eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A priori information ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori probability : Öncül olasılık.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

Abadir test : Abadir sınaması.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A error : A-hatası.

A priori information synonyms : a b model, aalen estimator, a posteriori analysis, a posteriori criteria, aalens linear regression model.