A priori probability türkçesi A priori probability nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Öncül olasılık.

A priori probability ingilizcede ne demek, A priori probability nerede nasıl kullanılır?

A : Amperin simgesi. En yüksek not. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir. Pek iyi. Atom ağırlığı. La (müzik terimi).

Priori : Önden gidenler.

Probability : Bir olayın aynı koşullar altında değişik biçimlerde ortaya çıkması esnasında kaydedilecek uygun öge ve öğeler sayısının tüm öğeler sayısına oranı. Sayıtımsal olayların, bir sonucu ortalama yüzde kaç kez vereceğini bildiren sayı. İhtimal. Gerçekleşen durumlar sayısının gerçekleşebilecek tüm durumlar sayısına oranı; olasılık 1’den küçük bir sayıdır, en çok 1 olabilir. Bir olayın belli bir biçimde gerçekleşme kazanışı ya da payı gerçekleşmesi beklenen olaylardan, paydası tüm olanaklı durumlardan oluşmuş bir oranla ya da bölümle dile getirilebilen beklenti düzeyi. Olasılık. Bir olayın ortaya çıkmasına engel olan başka olaylar bulunması halinde uygun haller sayısının mümkün haller sayısına oranı, bu oran o ile 1 sayısı arasında değişir; sıfır olursa hiç olmayacak, 1 olursa kesinlikle olacaktır. Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. örneğin: kalıtsal özelliklerin dölden döle geçme şansının veya tesadüfünün matematiksel hesaplanması. ihtimaliyet. Probabilite. Biyoloji, ekonomi, fizik, kimya, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

A priori : Fizik, kimya olaylarını denemsel yollarla değil, ana ilke ve yasalardan, kesin matematiksel tümdengelimlerle bulmaya ilişkin. Hiç bir gözlem ve deneye dayanmayan. deney öncesi. Muhtemel. A priyori. Önsel. Olaydan önce. Deneyden önce. Olay öncesi duruma dayalı analiz. Apriori. Öncül.

A priori analysis : A priyori analiz. Öncül çözümleme.

A priori distribution : Önsel dağılım.

A priori information : Öncül bilgi.

A priori knowledge : Önsel bilgi. Gözlem ve deney dışında anlıksal çıkarsama yolu ile edinilen bilgi. doğuştan var olan bilgi. deney öncesi bilgi. A priyori bilgi.

A priori and a posteriori : Bir mesele nasıl veya hangi temeller üzerinde anlaşılır hale gelebilir (öncül ve soncul).

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

İngilizce A priori probability Türkçe anlamı, A priori probability eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A priori probability ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Abadir test : Abadir sınaması.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A error : A-hatası.

A priori information : Öncül bilgi.

A priori probability synonyms : a posteriori information, a priori analysis, a b model, a posteriori probability, aalen estimator.