A priori theoretical criteria türkçesi A priori theoretical criteria nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Öncül kuramsal ölçüt.

A priori theoretical criteria ingilizcede ne demek, A priori theoretical criteria nerede nasıl kullanılır?

A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. (herhangi) bir. Miktar belirtir. Pek iyi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En yüksek not. Herhangi bir. Bir.

Priori : Önden gidenler.

Theoretical : Nazariyat. Teorik. Nazari. Kuramsal.

Criteria : Kıstaslar. Ayırıcı özellik. Ölçütler. Kriter. Kıstas. Ölçüt. Değerlendirme ölçütleri. Kriterler.

A priori : Olası. Bilimsel düşünüşe aykırı olarak, deneyden önce ve ondan bağımsız olarak elde edildiği ve başlangıçtan beri bilinçte var olduğu savlanan bilginin bu niteliği. Fizik, kimya olaylarını denemsel yollarla değil, ana ilke ve yasalardan, kesin matematiksel tümdengelimlerle bulmaya ilişkin. Apriori. Deneyden önce. A priyori. Önsel. Muhtemel. Eğitim, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Olaydan önce.

A priori information : Öncül bilgi.

A priori analysis : A priyori analiz. Öncül çözümleme.

A priori distribution : Önsel dağılım.

A priori and a posteriori : Bir mesele nasıl veya hangi temeller üzerinde anlaşılır hale gelebilir (öncül ve soncul).

İngilizce A priori theoretical criteria Türkçe anlamı, A priori theoretical criteria eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak A priori theoretical criteria ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori information : Öncül bilgi.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A priori probability : Öncül olasılık.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A priori theoretical criteria synonyms : abc method, a priori analysis, a error, abadir test, a posteriori information.