A site türkçesi A site nedir

  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • A yeri.
  • Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri.

A site ile ilgili cümleler

English: Burak sent the machines to a site where they would be dismantled.
Turkish: Burak makineleri sökülecekleri bir yere gönderdi.

English: We recommend adding sentences and translations in your strongest language. If you are interested primarily in having your sentences corrected, you should try a site like Lang-8.com, where that's the focus.
Turkish: En güçlü dilindeki cümleleri ve çevirileri eklemeni öneririz. Öncelikle cümlelerinin düzeltilmesini istiyorsan Lang-8.com gibi bir siteyi denemen gerekir, odaklanmanın olduğu yer.

A site ingilizcede ne demek, A site nerede nasıl kullanılır?

A : Argonun simgesi. Pek iyi. Miktar belirtir. Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Herhangi bir. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. En yüksek not.

Site : Yerleşim yeri. Orun. Mevki. Açmak. Tesis. Mekan. Yer. Bir kentin kurulmuş olduğu yerin taşıdığı ve kentin gelişmesine olumlu ya da olumsuz etkisi olan yerbetim koşullarının tümü. bk. konum. Konuş.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

 

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A bad egg : Beş para etmez kimse. Dürüst olmayan kişi. Beş para etmez kişi. İtin teki. Değersiz kimse. Kendisine güvenilmeyen. Sözünde durmayan. Şerefsiz.

A bad hat : Ahlaksız tip. Yavşak.

A bad lot : Serseri. Tembel. İtin teki. İt kopuk. Uyumsuzlar grubu. Sağlam ayakkabı değil. Kötü ve ahlaksız kimse (argo terim). Serseri takımı. Beş para etmez kişi.

İngilizce A site Türkçe anlamı, A site eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A site ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abambulacral area : Abambulakral bölge. Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi.

A cells : Alfa hücreleri. A hücresi. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

Aminoacyl site : Aminoasil yeri. Aminoaçil yeri.

Abductor muscle : Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas. Uzaklaştırıcı kas. Abdüktör kas.

Acacia : Arap zamkı. Salkım ağacı. Akasya sakızı. Mimoza. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. Akasya.

 

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

A chromosome : Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar. A kromozomu.

Abramis zone : Akarsuların durgun akan bölgeleri. Abramis zonu. Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi.

Abiotic environment : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Cansız çevre. Abiyotik ortam. Abiyotik çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

Aardvarks : Damarlı dişliler. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Yer domuzugiller. Yerdomuzu.

A site synonyms : abiotic factor, abacus bodies, a protein, abo blood groups system, aardvark, aardwolf.