A tipi yatırım fonu nedir, A tipi yatırım fonu ne demek

A tipi yatırım fonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu.

A tipi yatırım fonu anlamı, tanımı

Fonu : Su bardağı

Yatırı : Yıkılmış, kesilmiş, kuru kütük. Eğimli.

Tipi : Kar fırtınası.

Yatı : Gidilen yerde geceyi geçirme.

Yatır : Doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan kimsenin mezarı.

Yatırım : Yatırma işi. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.

Yatırım fonu : Tasarruf sahiplerinden katılma belgesi karşılığında toplanan birikimlerden oluşan fonların, sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve uzmanlar tarafından yönetilmesi temeline dayalı kolektif bir yatırım aracı.

 

Özelleştirme : Özelleştirmek işi. Devlete ait taşınır, taşınmaz malların teklif alma veya ihale yoluyla satışını yapma.

Belirtilmek : Belirtme işine konu olmak.

Uzun vadeli : Süresi uzun olan.

Belirtilme : Belirtilmek işi.

Ağırlıklı : Ağırlığı olan. Değerlendirmelerde üzerinde fazlaca durulan. Çoğunluğu oluşturan.

İç tüzük : Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dâhilî nizamname.

İktisadi : Ekonomik.

Teşebbüs : Girişim, girişme.

Ortaklık : Ortak olma durumu, iştirak, müşareket, şeriklik. İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket.

Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat.

Portföy : Banka, simsar veya bir aracı kuruluşun kendi elinde tuttuğu, istediği gibi tasarruf ettiği menkul değerler toplamı.

İktisad : Tutum.

Diğer dillerde A tipi yatırım fonu anlamı nedir?

İngilizce'de A tipi yatırım fonu ne demek ? : a type mutual funds