Abadir test türkçesi Abadir test nedir

  • Abadir sınaması.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

Abadir test ingilizcede ne demek, Abadir test nerede nasıl kullanılır?

Test : Test. Deney. Sınamak. Tahlil. Muayene. Ayar. Muayene etmek. Tecrübe etmek. Teste tabi tutmak. Maden eritme potası.

Ability test : Sanat testi. Beceri testi. Bir kimsenin belirli türdeki bir işi yapabilme konusundaki yeteneğini belirlemeye yönelik test. Yetenek testi.

Abrasion test : Aşınmalara karşı direnç derecesinin değerlendirildiği test. Aşınma testi. Aşınma deneyi. Abrasyon testi. Bir malzemenin aşındırıcılara karşı direncinin derecesinin değerlendirildiği labaratuvarda yapılan test. Aşındırma deneyi.

Accelerated test : İvmeli sınama. Hızlandırılmış test. Hızlandırılmış deney. İvmeli deneme. İvdirilmiş sınama.

Acceptance supro protest : Aracılı kabul. Ödeğin ilgilisince kabul edilmemesi durumunda bir başkasınca kabulü. araya girme yoluyla yapılan kabul.

Acceptance test : Kabul testi. Bir ürünün amacına uygun olup olmadığını test eden son test. Kabul deneyi.

İngilizce Abadir test Türkçe anlamı, Abadir test eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abadir test ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

 

A priori information : Öncül bilgi.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A error : A-hatası.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

Abadir test synonyms : a posteriori analysis, abc method, a posteriori information, a posteriori probability, a priori probability.