Abattoir türkçesi Abattoir nedir

  • Kesimevi.
  • Mezbaha.
  • Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.
  • Salhane.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Abattoir ingilizcede ne demek, Abattoir nerede nasıl kullanılır?

Abattoirs : Kesimevleri. Kesimevi. Mezbaha.

Abattis : Düşmüş ağaçlardan biri diğerinin üzerine yerleştirilerek dalları düşman istikametini gösterecek şekilde yapılan barikat. Ağaç engeli.

Abat jour : Tepe penceresi. Abajur. Pancur.

Abatable : Sayısı düşürülebilir. Azaltılabilir. İndirgenebilir. İndirilebilir.

Abate : Hafifletmek. Azalmak. Azaltmak. İndirmek. Çekilmek. Hafiflemek. Ceza indirimi yapmak. Yürürlükten kaldırmak. Dinmek. Geçmek.

Abatement of claim : İddaanın ortadan kalkması. Bir iddaadan vazgeçme.

Abaters : İndirgen veya redüktör. Azaltan kimse. Küçülten kimse.

Abatement of action : Davanın usulden düşmesi. Davanın düşmesi.

Abater : Azaltan kimse. Küçülten kimse. İndirgen veya redüktör.

Abatement : Hafifleme. Yürürlükten kaldırma. Azaltma. İptal (hukuk terimi). Hafifletme. İndirilme. İndirme. Zayiat. İndirim. İptal.

İngilizce Abattoir Türkçe anlamı, Abattoir eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abattoir ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Slaughterhouses : Kıyım. Kesim tesisleri. Toplu katliam. Kesimhane.

 

Slaughter house : Hayvanların et elde etmek amacıyla kesildikleri yer. Kesimhane.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Packing house : Paketleme fabrikası. Antrepo. Depo. Konserve fabrikası.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksen dışı. Eksenden uzak, eksen dışı.

Abattoir synonyms : abdominal fat necrosis, edifice, butcheries, abattoirs, butchery, abdominal distention, building, abdominal palpation, a clay, altar, a band, abdomen, shambles, a c deformity, slaughterhouse, abdominal pain.

Abattoir ingilizce tanımı, definition of Abattoir

Abattoir kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A public slaughterhouse for cattle, sheep, etc.