Abaxial türkçesi Abaxial nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Eksenden uzak.
  • Eksenden uzak, eksen dışı.
  • Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).
  • Abaksiyal.
  • Eksendışı.
  • Aks kemiği dışında.
  • Eksen dışı.

Abaxial ingilizcede ne demek, Abaxial nerede nasıl kullanılır?

Nervus digitalis plantaris proprius iv abaxialis : Nervus digitalis plantaris proprius ıv abaksiyalis. Dördüncü parmağın tabanının eksen dışı özel siniri.

Abaxile : Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (botanik terimi). Eksenden uzak.

Aba eban : İsrailli önde gelen diplomat ve yazar. İsrail'in eski abd ve birleşmiş milletler büyükelçisi. (aubrey solomon eban olarak doğumlu, 1915-2002).

Alonei aba : Nazaret tepelerinde ortak bir yerleşim yeri.

Aba : Rusya'da yaşayan etnik bir grup. Bir erkek adı (ibranice). Abintsi. Aba. Abantsi. Aban. Abin.

Abacinate : Kızgın demirle gözlere mil çekmek. Gözlerine kızgın mil çekerek birilerini kör etme.

Abactor : Davar hırsızı. At hırsızı. Sığır hırsızı. Hayvan sürüsü hırsızı. Sürü halinde hayvan çalan kimse. Hayvan hırsızı.

Abacination : Kızgın demirle gözlere mil çekme.

Abacterial : Bakterinin sebep olmadığı. Bakterisiz. Bakteriyel olmayan. Abakteriyel.

Abactrial : Bakteri bulunmayan. Abakteriyel.

İngilizce Abaxial Türkçe anlamı, Abaxial eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Abaxial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Kesimevi. Salhane.

Abaxile : Eksenden uzakta bulunan (botanik terimi).

Dorsal : Sırt ile ilgili. Sırta ait. Arka. Bir hayvanın ya da hayvanın bir parçasının üst yüzeyi; yerde yatay duran bir canlının üst yüzeyi. dorsal. Sırt biçimli. Bir organizmanın veya organizmanın bir parçasının üst yüzeyi, yerde yatay duran bir canlının üst kısmı, dorsal. Dorsal. Arkaya ait. Sırt.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

 

Abaxial synonyms : abdomen, a crochordon, abdominal distention, a amplitude mod, a clay, abdominal ovariectomy, a c syndrom.

Abaxial zıt anlamlı kelimeler, Abaxial kelime anlamı

Adaxial : Eksene yönelik. Eksene yakın. Adaksiyal. Sapa yönelik. Üst kısım (bir yaprağın vb).

Abaxial ingilizce tanımı, definition of Abaxial

Abaxial kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Away from the axis or central line. Eccentric.