Abbrev türkçesi Abbrev nedir

Abbrev ile ilgili cümleler

English: In dictionaries, "m.n." is abbreviation for masculine noun.
Turkish: Sözlüklerde "m.n." eril isim için kısaltmadır.

English: Put the words in parentheses into abbreviated form.
Turkish: Parantez içindeki kelimeleri kısaltılmış şekle koyun.

English: What is this the abbreviation for?
Turkish: Bu neyin kısaltmasıdır?

English: The abbreviation of "Chinese People's Political Consultative Conference" is "CPPCC".
Turkish: "Chinese People's Political Consultative Conference"' in kısaltılmış şekli "CPPCC"'dir

English: UK is the abbreviation for the United Kingdom.
Turkish: BK, Birleşik Krallık'ın kısaltmasıdır.

Abbrev ingilizcede ne demek, Abbrev nerede nasıl kullanılır?

 
 

Abbreviate : İhtisar etmek. Özetlemek. Sadeleştirmek. Kırpmak. Kısaltmak.

Abbreviated : Sadeleştirilmiş. Kısaltılmış kelimeler. Kısa. Kısaltılma yapılmış. Kısaltılmış.

Abbreviated address calling : Kısa numarayla arama.

Abbreviated card : Kaynakçasal kimliğin ancak bir bölüğünü veren kısa katolog fişi. Kısa fiş.

Abbreviated form : Kısaltılmış şekil.

Abbreviating : Kısaltma. Kısaltmak.

Abbreviators : Özetleyen kimse. Kısaltan kimse. Kısaltan. Küçülten kimse. Özetleyici. Özetleyen. Sadeleştiren. Kısaltma yapan kimse.

Abbreviates : Kısaltmak. Kısaltmalar.

Unabbreviated : Kısaltılmamış.

Be abbreviated : Kısaltılmak.

İngilizce Abbrev Türkçe anlamı, Abbrev eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abbrev ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contracted : Büzülmüş. Büzülen. Kısalmış. Sözleşmeli. Sınırlı. Pazarlığı edilmiş. Büzük. Kasılmış. Kontratlı.

Bobtailed : Kısa kuyruklu. Kesilmiş. Kısa kuyruğu olan.

Abridgement : Tenzil. Özetleme. Özet. Azalma.

Abreveation : Belirli bir örgüt, küme ya da birliğin adı olan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan yeni sözcük. (unesco, ıfla gibi.) [ing. abreveation]: sözcüklerin ilk hecesinin birleştirilmesiyle oluşan yeni sözcük (pet-kim gibi.).

Abridgements : Tenzil. Özetleme. Özet.

Abridgment : Özet. Yazılı bir eserin kısaltılmış şekli. Tenzil. Kısaltılmış şey. İndirim. Azaltma. Özetleme. Kısaltma (yazılı bir eseri). Tenkis.

Code book : Giderleri azaltmak amacıyla tecim işlerine ilişkin telli bildirimlerde birkaç ya da daha çok sözcüğün yerini tutmak üzere kullanılan birleşik bir sözcük. Kod kitabı.

Breves : Davet müzekkeresi. Bir hece veya sesli harf üzerinde onun kısa sesle okunacağını belirten sembol. Kısa.

Foreshortened : Yanında küçük göstermek. Derinlik görüntüsü olan. Bir cismin kenarlarını gerçek ölçülerinden daha kısa gösterme. Azaltılmış. Perspektif içerisinde çizilmiş.

Abbrev synonyms : church building, abbreviature, curtailed, abbreviation, acronymous, potted, abbr, condensed, acronymic, breve, abridgments, monastery, abbreviations, abridged, shortened, abbreviating, abbreviated, church, acronym, acronomy.