Abcs türkçesi Abcs nedir

  • İlkeler.
  • Alfabe.
  • Temel kurallar.
  • Abc.

Abcs ingilizcede ne demek, Abcs nerede nasıl kullanılır?

Abc book : Çocuk alfabesi. Alfabeyi öğrenmek için kullanılan kitap.

Abc kit : Abc kiti. Biyolojik ve kimyasal saldırı durumlarında korunma amaçlı gaz maskesi de dahil tedarik kiti.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

Abc of chemistry : Kimyanın belli başlı temelleri. Kimyanın abc'si.

Abc powers : Arjantin brezilya şili. Abc devletleri.

As easy as abc : Abece kadar kolay. Çok kolay.

Fixation abcess : Belirli bir amaç için derivasyon oluşturarak lökositlerin deri altında toplanmasını sağlamak üzere essance de terebenthine’nin deri altına enjeksiyonuyla, o bölgede aseptik bir apse oluşturma işlemi. Tespit çıbanı.

Abc states : Abc devletleri.

Chronic abcess : Yangıların etkisiyle oluşan hafif yangı belirtileri gösteren çeperi çok kalın veya çok ince apse tipi, soğuk apse. Soğuk apse. Kronik apse.

Abc : Taşımacılık tarifeleri yayımlayan yayıncı. Alfabe. Temel kurallar. Abece. İlkeler. Önceden yer ayırtılmış charter. Advance booking charter.

İngilizce Abcs Türkçe anlamı, Abcs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abcs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Fundamentals : Temel veya kurma görevi olan fikirler veya prensipler sistemi. Basketbolun temel kuralları. Temel prensipler. Temel prensip. Temeller (bir düşüncenin vb).

Basic laws : Diğerleri için temel olan yasalar. Temel kanunlar veya yasalar. Esas kurallar. Temel yasalar. Temel kanunlar.

Rudiment : Dumura uğrayan organ. Eskiden belirli bir görevi olup bugünkü nesilde körlenmiş, çok az veya hiç işlev görmeyenyapı veya organ, rudimenter, rudimentum. Ön bilgi. Eksik organ. Temel bilgi. İşlevini yitiren organ. İşlevini yitirmiş organ. Rudiment.

Policies : Hareket tarzı. Politika. Tedbir. Poliçeler. Siyaset. Politikalar. Önlem. Poliçe. Sigorta belgesi.

Principles : Ahlak. Yol. Dürüstlük. Yöntem.

Basic rules : Esas kurallar. Temel yönergeler. Temel kanun.

Primer : Püskürtme düzeni. Astar. İlk okuma kitabı. Primer. Ağızotu. Ateşleme fitili. Dua kitabı. Okuma kitabı. Biyoloji, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Basic law : Temel kanun. Anayasa. Temel hukuk. Diğerleri için temel olan yasa. Ana ilke. Temel yasa.

Primers : El kitabı. Dua kitabı. Ateşleme fitili. Püskürtme düzeni. Astar boya. Astar. Kapsül. Ağızotu. Falya barutu.

Alphabet : Abece. Bir dilin seslerini gösteren harflerin kararlaşmış bir sıraya göre dizilmiş takımı. okuma öğreneceklere harfleri ve okuma yolunu gösteren kitap. Esaslar. Bir dilin seslerini yazıya geçirmek için kullanılan işaretlerin tümü, itibari ve belirli bir sıraya konmuş harfler topluluğu. kaynaklandıkları asıllara göre köktürk alfabesi, uygur alfabesi, arap alfabesi, latin alfabesi, kiril alfabesi, ibrani alfabesi, çin alfabesi, japon alfabesi gibi alfabeler vardır. ayrıca belirli alfabe sistemlerine dayandırılarak geliştirilmiş milli alfabeler ve transkripsiyon alfabeleri vardır: latin alfabesi temelinde türk milli alfabesi, türk transkripsiyon alfabesi vb. Bilgisayar, bilişim, eğitim, gramer alanlarında kullanılır. Çok uzun mahkumiyet. Bir dilde kullanılan yazaçların sıralanmış tüm takımı.

 

Abcs synonyms : first rudiment, first principle, abc's, script, basic principle, basics, alphabets, abc, fundamental principle, scripts, basic principles, bedrock, basic guidelines.