Abdüzzeki nedir, Abdüzzeki ne demek

Abdüzzeki; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Abdüzzeki isminin anlamı, Abdüzzeki ne demek:

Anlayışlı, zeki olan Tanrı'nın kulu. Abdüzzeki ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Abdüzzeki anlamı, kısaca tanımı

Anlayışlı : Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki. Hoşgörülü bir biçimde. Hoşgörülü

Anlayış : Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Kulu : Konya iline bağlı ilçelerden biri.

Zeki : Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek. Zekâ varlığı gösteren. Çabuk ve kolay kavrayan.

Diğer dillerde Abdusens anlamı nedir?

İngilizce'de Abdusens ne demek ? : abducens