Abdalımsı nedir, Abdalımsı ne demek

Abdalımsı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Abdalı andıran, abdala benzer

Abdalımsı anlamı, tanımı

Abdal : Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı

Andıra : İlkbaharda ilk defa olgunlaşan kiraz.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Andır : Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Ölüden kalan eşya, sahipsiz kalan eşya, soyka. İnsan ve hayvanlara ilenç yerine, sahipsiz kal anlamında kullanılır. Pis, iğrenç, hantal, kötü, uğursuz, çirkin, miskin, tembel. Erkeklik organı. Kadının cinsiyet organı. [Bakınız: ander]. Akrep. Uğursuz. Bela, kötülük. Kötü yürekli. Sahipsiz.

Diğer dillerde Abd kanada serbest ticaret anlaşması anlamı nedir?

İngilizce'de Abd kanada serbest ticaret anlaşması ne demek ? : us-canada free trade agreement