Abdominal nedir, Abdominal ne demek

Teknik terim anlamı:

Karınla ilgili, karna ait.

Abdominal anlamı, tanımı

Abdominal ağrı : Karın ağrısı

Abdominal çukur : Karın boşluğu.

Abdominal diken : Balık vücudunun karın bölgesinde yer alan bir diken.

Abdominal gerginlik : Karın gerginliği.

Abdominal gözenek : Cyclostomata, Elasmobranchii ve Salmonidae gibi bazı balık gruplarında karın boşluğundan dışarı açılan bir delikçik, abdominal por.

Abdominal ovaryektomi : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdominal palpasyon : Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abdominal por : Abdominal gözenek.

Abdominal radyografi : Karın bölgesinin radyografisi.

Abdominal solunum : Karın solunumu.

Abdominalis : Karınla ilgili, karna ait olan.

Arterya abdominalis kaudalis : Etçillerde, koyun ve sığırda bulunan bir atardamar. Sığırda a. profunda femoris’in proksimalinde, etçillerde distalinde a. iliaca externa'dan, koyunda a. profunda femoris veya truncus pudendoepigastricus’tan çıkar ve m. obliquus externus abdominis'e dağılır.

Arterya abdominalis kranyalis : Etçillerde ve domuzda bulunan bir atardamar. İkinci ve üçüncü bel omurları hizasında aorta abdominalis'ten çıkar ve iç bel kasları üzerinde enine olarak seyreder. Etçillerde a. phrenica caudalis ile ortak bir kök hâlinde çıkar, yan karın duvarının ön kısmını besler.

 

Ektopik abdominal gestasyo : Karın içi gebelik.

Fissura abdominalis : Karın yarığı.

İntra abdominal : Karın içi.

Kosto abdominal solunum : Göğüs-karın solunum tipi.

Kosto abdominal solunum tipi : Göğüs-karın solunum tipi.

Ostium abdominale tuba uterina : İnfundibulum tubae’nin ortasında bulunan delik.

Ovaryo abdominal gebelik : Yumurtalıkta başlayıp daha sonra karın boşluğunda devam eden döl yatağı dışı gebelik.

Pars abdominalis : Karın bölümü.

Pleksus aortikus abdominalis : Lumbal gangliyonlardan çıkan postgangliyoner sempatik lifterin, aorta abdominalis çevresinde oluşturdukları sinir ağı.

Regio mammariya abdominalis : Memenin kedide, köpekte ve domuzda meme sayısının fazlalığı nedeniyle daha önde yer aldığı bölge.

Vena abdominalis kaudalis : Yalnızca etçillerde ve geviş getirenlerde bulunan; etçillerde v. iliaca externa’ya, sığırda v. pudendoepigastrica’ya açılan toplardamar.

Vena abdominalis kranyalis : Etçillerde v. phrenica caudalis ile ortak bir kök hâlinde, domuzda bağımsız olarak v. cava caudalis’e açılan toplardamar.

Diğer dillerde Abdominal anlamı nedir?

İngilizce'de Abdominal ne demek ? : abdominal