Abdominal fat necrosis türkçesi Abdominal fat necrosis nedir

  • Karın yağı nekrozu.
  • Karın içi yağ nekrozu.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Abdominal fat necrosis ingilizcede ne demek, Abdominal fat necrosis nerede nasıl kullanılır?

Abdominal : Abdominal. Karınla ilgili, karna ait. Karna ait. Karın. Karna ait (böcek gövdesindeki). Karınsal. Karın ile ilgili. Karından yüzgeçli. Karın ağrısı.

Fat : Semirtmek. Yağ asitleri ve gliserinden oluşan, 20°c'de katı olan, organik çözücülerde çözünen kimyasal madde. Katı yağ. Yağ. Yağ asitlerinin karışık yapılı alkollerle meydana getirdiği esterler. Şişko. Yağlı. İçyağı. Yağ asitlerinin gliserolle oluşturduğu bileşik.

Necrosis : Doku çürümesi. Nekroz. Hücrelerin ve dokuların ölmesi. Nekrosis. Doku ölmesi. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Doku ölümü. Kangren. Canlı organizmada doku veya hücrelerin yerel ölümü. hücrenin ölümünü ifade eden morfolojik değişimlerin tamamı. ışık mikroskobik düzeyde özellikle çekirdek ve daha az olarak da sitoplazma morfolojisine bakılarak karar verilir. Hücre ölümü.

Intra abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. İntraabdominal yağ nekrozu. Pankreas nekrozu sonucu açığa çıkan proteolitik ve lipolitik enzimlerin etkisiyle öncelikle pankreas çevresinde daha sonra da karın boşluğu yağ dokularında oluşan enzimatik yerel doku ölümü, intraabdominal yağ nekrozu, karın yağı nekrozu.

 

Fat necrosis : Yağ nekrozu. Yağ dokusunun mat, beyazımsı ve tebeşir tozu gibi beyaz çökeltiler oluşturmasıyla belirgin yerel ölümü. akut pankreas nekrozu sonucu lipazların serbest hale gelmesiyle veya basınç ve mekanik nedenlerle deri altı yağ dokusunda biçimlenir.

İngilizce Abdominal fat necrosis Türkçe anlamı, Abdominal fat necrosis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abdominal fat necrosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Mezbaha. Salhane. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abaxial : Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

 

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal fat necrosis synonyms : abdomen, abdominal distention, a amplitude mod, abdominal ovariectomy, a dna.