Abdominal pain türkçesi Abdominal pain nedir

  • Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.
  • Karın ağrısı.
  • Abdominal ağrı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Abdominal pain ile ilgili cümleler

English: Ali is suffering from severe abdominal pain.
Turkish: Ali şiddetli karın ağrısı çekiyor.

English: Abdominal pain is a common problem.
Turkish: Karın ağrısı yaygın bir sorundur.

Abdominal pain ingilizcede ne demek, Abdominal pain nerede nasıl kullanılır?

Abdominal : Karın. Karna ait. Karınsal. Karın ile ilgili. Abdominal. Karından yüzgeçli. Karın ağrısı. Karna ait (böcek gövdesindeki). Karınla ilgili, karna ait.

Pain : Sızı. Eziyet etmek. Kalbini kırmak. Baş belası. Acıtmak. İncitmek. Istırap. Kırmak. Ağrı. Acı çekmek.

Abdominal pains : Karın ağrısı. Karın bölgesinde ağrı.

Abdominal aorta : Şahdamar. Karın aortu.

Abdominal band : Abdominal cerrahiden sonra kullanılan ayarlanabilir sıkıştırma bandı. Hamile kadınlar tarafından destek olması için giyilen veya kullanılan bant. Karın bandı.

Abdominal belt : Tıbbi nedenlerle karın bölgesine giyilen destek. Kuşak. Karın kemeri.

İngilizce Abdominal pain Türkçe anlamı, Abdominal pain eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abdominal pain ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Bellyache : Dırdır. Dırdır etmek. Şikayet. Vızıldamak. Şikayet etmek. Sızlanmak.

Abdomen : Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Abdomen.

Gastralgia : Gastralji. Mide ağrısı, gastrodini. Mide nevraljisi. Mide ağrısı.

Stomach ache : Mide ağrısı.

Fly in the ointment : Çekilmez kimse. Sinek küçüktür ancak mide bulandırır. Küçük ama mide bulandıran pürüz. Ortaya çıkan eksiklik. İlk bakışta ortada olmayan engel. Mide bulandıran pürüz. Çorbadaki sinek. Sevilmeyen kimse.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Colic : Karın organlarının düz kaslarının spazmı sonu ortaya çıkan şiddetli ağrı nöbetleriyle belirgin klinik belirti, kolik. genellikle sindirim kanalı organlarından, kimi olgularda da idrar kanalı enfeksiyonlarından veya idrar yolları taşlarından köken alır. Nöbet tarzında gelen ağrı. Sancı. Kalınbağırsak sancısı. Kolik. Kulunç. Buruntu. Kalınbağırsakta ve karın boşluğunda duyulan sancı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

 

Abdominal pain synonyms : collywobbles, abattoir, abdominal palpation, a amplitude mod, pest, abdominal, belly ache, abdominal ovariectomy, abdominal fat necrosis, colics, stomachache, abaxial, bellyaches, a band, pain in the neck, a c deformity, stomachaches, abdominal pains, a clay, abamectin.