Abdominal palpation türkçesi Abdominal palpation nedir

  • Abdominal palpasyon.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.
  • Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abdominal palpation ingilizcede ne demek, Abdominal palpation nerede nasıl kullanılır?

Abdominal : Karın ile ilgili. Karın. Abdominal. Karna ait (böcek gövdesindeki). Karından yüzgeçli. Karna ait. Karınsal. Karınla ilgili, karna ait. Karın ağrısı.

Palpation : Elle muayene. El ile muayene. Palpasyon. Ellle hissetme, avuç içi, parmaklar veya yumrukla çok hafif bir basınç uygulayarak elin altındaki dokunun niteliği hakkında fikir edinebilme, palpasyon, elle yoklama. Dokunma. Tuşe. Elle yoklama.

Abdominal aorta : Şahdamar. Karın aortu.

Abdominal band : Karın bandı. Hamile kadınlar tarafından destek olması için giyilen veya kullanılan bant. Abdominal cerrahiden sonra kullanılan ayarlanabilir sıkıştırma bandı.

Abdominal belt : Tıbbi nedenlerle karın bölgesine giyilen destek. Kuşak. Karın kemeri.

Abdominal cavity : Abdominal kavite. Abdominal boşluk. Abdominal çukur. Karın boşluğu.

İngilizce Abdominal palpation Türkçe anlamı, Abdominal palpation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abdominal palpation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Abdomen. Batın. Karnın altı.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abattoir : Kesimevi. Mezbaha. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Abaksiyal.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal palpation synonyms : abdominal ovariectomy, a dna, a clay, a c deformity, abamectin.