Abietic acid türkçesi Abietic acid nedir

Abietic acid ingilizcede ne demek, Abietic acid nerede nasıl kullanılır?

Abietic : Köknar ağacına veya köknar ağacından elde edilen ürünlere ait. Abiyetik.

Acid : Acı (söz). Ekşit. Biyoloji, fizik, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, ph ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.) (bronsted) proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik. (lewis) ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek. Asit çeliği. Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek. Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran, bileşimindeki hidrojenin yerine herhangi bir mineral alarak tuz meydana getirebilen ve turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirme özelliği olan hidrojenli bileşim. Asit. Kırıcı.

Abscisic acid : Absisik asit. Yaprak asidi. (biyokimya) yaprak çıkarmayı teşvik eden çimlenmeyi ise basılayan bitki hormonu.

 

Accumulator acid : Akümülatör asidi.

Acetic acid : H3c-cooh; renksiz, sirke kokusunda, su ve alkolle her oranda karışan bileşik. (pek çok kimyasal özdeğin bireşiminde, ayrıca çözücü ve çöktürücü olarak kullanılır.). Sirke asit. Etanolün oksidasyonuyla oluşan, keskin kokuya sahip renksiz bir sıvı, asetik asit, sirke ruhu. Etanik asit. Kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sirke asiti. Sirke ruhu. Basit yapılı, ch3-cooh formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. işkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. Odunun damıtılmasından elde edilen, hem selüloz asetat yapılmasında hem de saptama banyosunda kullanılan keskin kokulu, aşındırıcı bir sıvı; sirke asidi. Sirke asidi.

Acetoacetic acid : Ketoziste, idrar ve kanda fazla miktarda bulunan, karaciğerde üretilen keton cisimlerinden biri. Asetoasetik asit.