Abjudicate türkçesi Abjudicate nedir

  • Hükmü reddetmek (hukuk terimi).
  • Mahkeme kararını redetmek.
  • Mahkeme kararına karşı çıkmak.
  • Mahkeme kararıyla reddetmek.

Abjudicate ingilizcede ne demek, Abjudicate nerede nasıl kullanılır?

Abjudication : Mahkeme kararı ile red.

İngilizce Abjudicate Türkçe anlamı, Abjudicate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abjudicate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Renounce : Terketmek. Reddetmek. Feragat etmek. Başka renk kağıt oynamak. Feragat etmek (bir haktan). Vazgeçmek (bir imtiyazdan). Bırakmak. Tanımamak. Vazgeçmek (bir iddiadan). Terk etmek.

Terminate : Sonlamak. Sınır koymak. Sonlandırmak. Bitmek. Bitirmek. Son vermek. Sona ermek. Sona erdirmek. Sınırlamak.

Decide : Karar kılmak. Kararlaştırmak. Karar vermesini sağlamak. Seçim yapmak. Azmetmek. Sonuca varmak. Karar verdirmek. Belirlemek. Aklı kesmek. Hükme bağlamak.

Judge : Değer biçmek. Hükme bağlamak. Atletizm, hukuk, eskrim alanlarında kullanılır. Anlam çıkarmak. Hüküm vermek. Karara varmak. Muhakeme etmek. Kılıçoyunu yarışmalarında, başyargıcıya yardımcı olan dört yargıcıdan her biri. Atma ile atlamalarda denemelerin geçersizliğini saptayan, geçerli denemelerin ölçümünü yaparak çizelgesine geçiren yargıcı. Tahmin etmek.

 

Resolve : Tahlil etmek. Parçalarına ayırmak. Çözmek. Azmetmek. Açıklamak. Kesin karar vermek. Çözümlemek. Ayrıştırmak. Niyet. Dönüştürmek.

Resign : Görevden ayrılmak. Teslim etmek. İstifa etmek. Terketmek. Teslim olmak. Ayrılmak. Çekilmek. Kendini vermek. Bırakmak. Emanet etmek.

Give up : Pes etmek. Teslim etmek. Vazgeçmek. Umudunu kesmek. Yarıda bırakmak. Ayrılmak. İstifa etmek. Bırakmak. Ele vermek. Terk etmek.

Vacate : Boşaltmak. Tahliye etmek.

Settle : Konmak. Anlaşmak. Çökelmek (sıvının içindeki katı maddeler). Tünemek. Çökeltmek. Bastırmak. Çökmek. Çökeltmek (sıvının içindeki katı maddeleri). Yetinmek. Yerine getirmek.

End : Son kısım. Son. Amaç. Taraf. Kafa. Son bulmak. Kalkmak. Sonuç. Son çekit. Uç.

Abjudicate synonyms : adjust.

Abjudicate zıt anlamlı kelimeler, Abjudicate kelime anlamı

Begin : Atılmak. Vücut bulmak. Start vermek. Start almak. Doğmak. Önayak olmak. Başlatmak. Başlamak. Girişmek. Meydana gelmek.

Abjudicate ingilizce tanımı, definition of Abjudicate

Abjudicate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Also, to abjudge. To reject by judicial sentence.