Abluka nedir, Abluka ne demek

Abluka; bir askerlik terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Kuşatma

İngilizce'de Abluka ne demek? Abluka ingilizcesi nedir?:

blockade

Almanca'da Abluka ne demek?:

blockade

Fransızca'da Abluka ne demek?:

blocus

Abluka hakkında bilgiler

Abluka, savaş halinde olan devletlerden birinin, diğerinin kıyılarından bir bölümüne veya tümüne giriş ve çıkışı engellemeyi amaçlayan savaş önlemlerinden birisidir.

Devletlerin birbirlerine karşı geniş çapta ekonomik bağımlılıkları olmasından dolayı abluka modern savaş aracı olarak etkili bir silah vazifesi görür. Genel olarak abluka yazılı olan veya olmayan uluslararası hukuk kuralları ile düzenlenir. Abluka öncesinde tarafsız devletlere notayla bildirimde bulunmak ve her devlete eşit muamelede bulunmak zorunludur. Abluka ihlallerinde cezai müeyyide olarak gemiye el konabilir fakat zarar verilemez.

Uygulama yönünden ablukaları çeşitli sınıflara ayırmak mümkündür. 18. ve 19. yüzyılda yaygın olan kâğıt ablukasında sadece ablukanın ilanıyla yetinilmiştir, hukuki bir işlevi yoktur. Çoğunlukla savaş zamanında başvurulana abluka (BM'nin 1990'da Irak'a karşı uyguladığı gibi) savaş olmaksızın da söz konusu olabilir. (1962 yılında ABD'nin Küba'ya uyguladığı gibi). Ayrıca abluka Irak'a uygulandığı gibi denizden olabileceği gibi, 1948 yılında Berlin'e uygulanan abluka gibi karadan ve havadan olabilir. Ayrıca abluka Amerikan İç Savaşı esnasında Kuzey'in Güney'in limanlarını ablukaya alması sonucu savaşı sona erdiren önemli bir etken olmuştur.

 

Abluka, uluslararası arenada etkinliğini ve işlevselliğini korumaktadır.

Abluka anlamı, tanımı:

Abluka altında tutmak : Kuşatmayı sürdürmek.

Abluka etmek : Kuşatmak.

Ablukayı kaldırmak : Kuşatma uygulamasından vazgeçmek.

Ablukayı yarmak : Kuşatılan bölgeden zor kullanarak dışarı çıkmak.

Kuşatma : Kuşatmak işi. Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka, ihata, muhasara.

Savaş : Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Uğraşma, kavga, mücadele.

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Diğeri : Ötekisi, başkası.

Kıyı : Kara ile suyun birleştiği yer. Sahil. Kenar, periferi. Issız, tenha yer.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Çağ, devir. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.

 

Giriş : Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal. Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm. Girme işi. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser. Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal.

Abluka etmek : kuşatmak.

Diğer dillerde Abluka anlamı nedir?

İngilizce'de Abluka ne demek? : n. blockade, siege

Fransızca'da Abluka : blocus [le]

Almanca'da Abluka : n. Blockade

Rusça'da Abluka : n. блокада (F), осада (F)