Abnegate türkçesi Abnegate nedir

Abnegate ingilizcede ne demek, Abnegate nerede nasıl kullanılır?

Abnegated : Reddetmek. Tanımamak. Yadsımak. İnkar etmek. Yadsınmış.

Abnegates : İnkar etmek. Kaçmak (sorumluluktan). Feda etmek. Tanımamak. Vazgeçmek. Reddetmek. Yadsımak. Ülkeden ayrılmak. Feragat etmek.

Abnegating : Yadsıma. Yadsımak. İnkar etmek. Tanımamak. Reddetmek. İnkar etme.

Abnegation : Feragat. Vazgeçme. Feda etme. Kaçma (sorumluluktan). Feragat etme. İnkar. Fedakarlık. Yadsıma.

Abnegations : Feragat etme. Feda etme. Feragat. Fedakarlık. Vazgeçme. Kaçma (sorumluluktan). Yadsıma. İnkar.

Drabness : Melankoli. Durgunluk. Sönüklük. Yavanlık. Zevksizlik. Belirsizlik. Sersemlik. Kasvet. Can sıkıntısı. Rüküşlük.

Abner : (incil) saul'un kuzeni ve ordusunun komutanı. Bir erkek adı.

Abnegators : İnkar eden. Feragat eden kimse. Vazgeçen veya feragat eden kimse.

Self abnegation : Özveri. Fedakarlık.

Abneural : Merkezi sinir sistemi dışında, merkezi sinir sisteminden uzak. Abnöral.

İngilizce Abnegate Türkçe anlamı, Abnegate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abnegate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Contain : Eşit olmak. Frenlemek. Bastırmak. İhtiva etmek. Kontrol altına almak. Almak. Havi olmak. Çevirmek. İçermek. Sınırlamak.

Surrender : Teslim etmek. Hakkından vazgeçmek. Pes etmek. Teslim. Vazgeçme. Kendini bırakmak. Boyun eğmek. Feragat. Bırakmak.

Hold : Alıkoymak. Sahip olmak. Geçerli olmak. Dayanmak. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. El koymak. Almak. Gözaltına almak. Barındırmak. Kaldırmak.

Abandon : Başından atmak. Yarıda kesmek. Durdurmak. Viran hale getirmek. Başlı-başına koymak. Bırakmak. Tehire salmak. Kendini tamamıyla vermek.

Abandon hope : Ümitsizliğe düşmek. Ümidi kesmek. Ümidini kaybetmek. Umudunu kaybetmek.

Deny oneself : Kaçınmak. Kendi kendini reddetmek. Kendini inkar etmek. Terke etmek. Öz inkar.

Cedes : Bırakmak. Vermek. Terk etmek. Fariğ olmak. Terketmek. Teslim etmek. Devretmek. Göçermek.

Abdicate : Boynundan atmak. El çekmek. İstifa etmek. Çekilmek (kral veya kraliçe tahttan). Tahttan çekilmek. Tahttan çekilmek (kral veya kraliçe). Terk-i saltanat etmek. Çekilmek. Hakkından vazgeçmek.

Denying : Yalanlamak. Yadsıma. Yoksun bırakmak. İnkar etme. Mahrum etmek.

Abnegate synonyms : barter away, demise, sacrificing, control, disavow, abstentions, controverting, refuse, abandons, abjure, brush off, disclaiming, disallowing, disavowed, desisting, contravene, desist, check, declare off, denied, abstention, controverts, be unacquainted with, contradicts, sacrifice, desists, deny, disacknowledge, abnegated, disclaims, disallowed, cast off, disowned.

Abnegate zıt anlamlı kelimeler, Abnegate kelime anlamı

Resist : Göğüslemek. Direşmek. Karşı durmak. Karşı koymak. -meden edebilmek. Dayanmak. Kafa tutmak. Engellemek. Dayanıklı olmak. Göğüs germek.

Abnegate ingilizce tanımı, definition of Abnegate

Abnegate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To deny and reject. To abjure.