Abnormal end türkçesi Abnormal end nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Olağandışı sonlanma.

Abnormal end ingilizcede ne demek, Abnormal end nerede nasıl kullanılır?

Abnormal : Abnormal. Düzensizlik. Normal dışı, anormal. Uygun olmayan. Gayrinormal. Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olma, tabi olmayan, normal olmayan, normal dışı, abnormal. kusurlu teşekkül, sakatlık. Düzgüsüz. Sapkın. Olağandışı. Anormal.

End : Erek. Sonuç. Kalıntı. Son kısım. Taraf. Uç çekit. Bitmek. Sona erdirmek. Akıbet. Bitirmek.

Abnormal ending : Olağandışı sonlanma. Olağandışı bitiş.

Abnormal bite : Alt ve üst dişlerin uyumsuzluğu (diş hekimliği).

Abnormal budget : Olağanüstü bütçe. Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe.

Abnormal budget expenditures : Olağanüstü bütçe gideri. Olağanüstü bütçenin giderleri.

İngilizce Abnormal end Türkçe anlamı, Abnormal end eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abnormal end ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abort : Başarısızlıkla bitmek. Bitirmeden durdurmak. Durdurmak. Ölü çocuk doğurmak. Baş tutmamak. Çocuk aldırmak. Lağvetmek. Çocuk düşürmek. Düşürtmek (dölütü). İmtina etmek.

 

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Acception : Onaylama. Benimseme. Kabul. Kabul edilmiş anlam.

Abend : Bilgisayarın çökmesi. Aniden bitmek. Abnormal end (anormal sonlandırma). Olağandışı son. Yazılımın olağan dışı olarak sonlanması (bilgisayar). Anormal bitiş. Beklenmedik bir biçimde bitmek. Olağandışı bitiş.

Accent char : Vurgu karakteri.

Access key : (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim tuşu. Erişim anahtarı.

Abstract syntax tree : Soyut sözdizim ağacı. Soyut söz dizimi ağacı.

Access control : Erişim denetimi. Erişim denetim. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Giriş kontrolü. Erişim kontrolü.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Access mechanism : Erişim düzeneği. Erişim mekanizması.

Abnormal end synonyms : abbreviate, ac adapter, absolute loader, abnormal ending, accent bar, accelerator key, abort sequence.