Abolished türkçesi Abolished nedir

Abolished ile ilgili cümleler

English: Slavery was not abolished in the U.S. until 1865.
Turkish: Kölelik, Abd'de 1865 yılına kadar kaldırılmadı.

English: Slavery has been abolished in most parts of the world.
Turkish: Kölelik dünyanın birçok bölgesinde yürürlükten kaldırıldı.

English: Many countries have abolished capital punishment.
Turkish: Birçok ülke ölüm cezasını kaldırdı.

English: Slavery in the United States was not abolished until 1865.
Turkish: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kölelik 1865 yılına kadar kaldırılmadı.

English: In the 90s, Ireland, Hungary, Romania, the Czech Republic, Slovakia, Switzerland and Georgia abolished the death penalty.
Turkish: 90'lı yıllarda; İrlanda, Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İsviçre ve Gürcistan'da ölüm cezası kaldırıldı.

Abolished ingilizcede ne demek, Abolished nerede nasıl kullanılır?

Abolisher : Yürürlükten kaldıran kimse. Fesheden. Defterini düren kimse. İptal eden kimse.

Abolishers : Fesheden. Yürürlükten kaldıran kimse. İptal eden kimse. Defterini düren kimse.

Abolishes : İptal etmek. Hükümsüz kılmak. Ortadan kaldırmak. Durdurmak. Bozmak. Kaldırmak. Lağvetmek. İlga etmek. Yürürlükten kaldırmak. Feshetmek.

 

Abolish a law : Bir kanundan kurtulmak.

Abolish : Yürürlükten kaldırmak. Kaldırmak. İptal etmek. Durdurmak. Feshetmek. Hükümsüz kılmak. Ortadan kaldırmak. Bozmak. Lağvetmek. İlga etmek.

Abolishment : Geçersiz kılma. Feshetme. İlga. Eleme. Yoketmek. Bozma. Lağvetme. Yürürlükten kaldırma. Kaldırma. Fesih.

Active metabolism : Normal koşullarda canlıların aldıkları besin maddelerini sindirmeleri ve serbest hareket yapmaları durumunda söz konusu olan metabolizma. Aktif metabolizma.

Anabolism : Yapıcı metabolizma. Anabolizma. Anabolizm. Biyosentez. Özümleme olayları bütünü. Yapma. Yapım.

Destructive metabolism : Katabolizma. Kompleks moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanması sırasında enerjinin açığa çıkması olayı. disimilasyon.

Basal metabolism : Taban özüştürüm. Bazal metabolizma. Temel metabolizma. Normal çevre koşullarında, herhangi bir verimi olmayan ve iş yapmayan aç hayvanda kalp çalışması ve solunum gibi bazı hayati fonksiyonların yürütülmesi için kullanılan ve ısıya dönüşerek vücuttan atılan sıcaklığın ölçülmesiyle veya tüketilen oksijen veya çıkarılan co2 aracılığıyla dolaylı olarak ölçülen enerjiyle ifade edilen minimum metabolizma, bazal metabolizma, açlık metabolizaması, açlık katabolizaması. Asal yapım yıkım.

 

İngilizce Abolished Türkçe anlamı, Abolished eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abolished ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Invalids : Hasta. Hükümsüz. Boş. Çürüğe çıkarmak. Hastalıklı. Sakat. Yararsız. Harp malulü. Yatalak.

Get rid of : Elden çıkarmak. Sepetlemek. Bir şeyden kurtulmak. Savmak. -den kurtulmak. Savuşturmak. Öldürmek. Temizlemek. Baştan savmak. Başından savmak.

Invaliding : Hükümsüz. Çürüğe çıkarmak. Harp malulü. Boş. Hastalıklı. Hasta. Yatalak. Yararsız.

Cashier : Vezneye giren ve çıkan paraların sayışımını, yazılımını yapan ve bunların sonucundan sorumlu tutulan kişi. Kasa. (özellikle ordudan) ihraç etmek. Kasadar. Vezneci. Vezneci (bankada). Atmak. Kasiyer. Veznedar.

Invalidated : Aksi ispat edilmiş. Doğrulanmamış. Geçersiz kılınmış. Hükümsüz. Diskalifiye edilmiş. Değeri olmayan. Etkisizleştirilmiş.

Full of holes : Çürütülebilir (plan). Delik deşik. Zayıf (plan). Eksiklerle dolu (argüman).

Overridden : Atı yormak. Ağır basmak. Hükümsüz kılmak. Üst üste binmek (kırık kemik). Çiğnemek. İptal edilen. Hakkını çiğnemek. At ile üzerinden geçmek.

Revoked : İptal etmek. Yerdeki kağıttan oynamamak. Geri almak. İptal edildi. Yürürlükten kaldırmak. Rönons yapmak.

The defunct : Merhum. Ölü. Ölüler. Müteveffa. Ölmüş. Feshedilmiş. Münfesih. Artık kullanılmayan.

Bright : Canlı. Neşeli. Uyanık. Aydın. Berrak. Işıltılı. Şaşaalı. Parlak. Şanlı. Parlayan.

Abolished synonyms : shining, noneffective, inefficacious, abrogate, lustrous, dismantled, non effective, deleted, abrogated, voided, ineffective, finished, inoperative, nullified, invalided, cancelled, no account, shiny, canceled, defunct, illegal, annulled, devoid, repealed, rescinded, burnished, nude, invalid.

Abolished zıt anlamlı kelimeler, Abolished kelime anlamı

Establish : Kanıtlamak. Koymak. Yapmak. Pekiştirmek. Doğruluğunu ortaya koymak. Tesis etmek. Kabul ettirmek. Tanıtmak. Belirlemek. Oluşturmak.

Unpolished : Kaba. Terbiyesiz. Cilalanmamış. Boyasız. Cilasız. Ham. Parlatılmamış. Boyanmamış. Perdahsız.

Dull : Körelmek. Sersemletmek. Mat. Matlaştırmak. Fersiz. Körleşmek. Ağır. Kalın kafalı. Duygusuzlaşmak. Tatsız.