Abort sequence türkçesi Abort sequence nedir

  • Durdurma dizisi.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.

Abort sequence ingilizcede ne demek, Abort sequence nerede nasıl kullanılır?

Abort : Düşürtmek (dölütü). Bitirmeden durdurmak. Uşak salmak. Ölü çocuk doğurmak. Çocuk aldırmak. Dayandırmak. Düşük yapmak. Başarısızlıkla bitmek. Baş tutmamak. Başarısızlıkla sonuçlanmak.

Sequence : Ardışlık. Sıralama. Kesit. Birbiri ardından gelme. Art arda sıralama. Ardıllık. Düzen. Etki. Mantıklılık. Ayrım.

Abort a program : Bir programdan çıkma. Bir programın çalışmasını durdurma.

Abort action : İşlemi durdurmak. İşlemi durdur.

Abort attack : Bir saldırıyı durdurma.

Aborted : Durdurulan. Durduruldu. Başarısızlığa uğramış. Kesildi. Boşa çıkmış.

İngilizce Abort sequence Türkçe anlamı, Abort sequence eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abort sequence ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Access mechanism : Erişim düzeneği. Erişim mekanizması.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Accent char : Vurgu karakteri.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı.

Abbreviate : Kırpmak. Kısaltmak. Sadeleştirmek. Özetlemek. İhtisar etmek.

 

Abort : Baş tutmamak. Boşa çıkmak. Başarısızlıkla bitmek. Ölü çocuk doğurmak. Erken doğum yapmak. Düşük yapmak. İmtina etmek. Dölütünü düşürtmek. Yarımcık saklamak.

Acception : Onaylama. Kabul edilmiş anlam. Benimseme. Kabul.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Abort sequence synonyms : access key, absolute loader, accelerator key, absolute device, access control.