Absolute abundance türkçesi Absolute abundance nedir

  • Salt bolluk.
  • Mutlak bolluk.
  • Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı.

Absolute abundance ingilizcede ne demek, Absolute abundance nerede nasıl kullanılır?

Absolute : Sınırsız. Düzey. Kati. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Saf. Absolü. Muhakkak. Katışıksız. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Tam.

Abundance : Miktar. Varlık ve rahatlık. Biyoloji, fizik, kimya, uzay, iktisat alanlarında kullanılır. Her bir hücrede bulunan belli bir mrna molekülü ortalama sayısı. abundans. Külliyet. Evrende kimyasal öğelerin dağılımı; evrenin ya da güneş gibi belirli bir yıldızın ortalama kimyasal bileşimi. Servet. Refah. Kesret. Gözlem veya örnekleme alanında bulunan bir türe ait bireylerin sayısal durumu, abundans.

Absolute acceptance : Koşulsuz kabul. Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme. Şartsız kabul.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Absolute address : Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Salt adres. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Gerçek adres. Mutlak adres.

Absolute advantage : Mutlak üstünlük. Toplam avantaj. Bir şirketin bir malı aynı endüstri kolundaki diğer işletmelerden daha ucuza üretebilme kabiliyeti (ekonomi). Bir malın başka bir mala göre her yönden beliren üstünlüğü. Mutlak avantaj. Tam üstünlük.

 

İngilizce Absolute abundance Türkçe anlamı, Absolute abundance eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absolute abundance ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abundance : Bereket. Bolluk. Zenginlik. Çokluk. Evrende kimyasal öğelerin dağılımı; evrenin ya da güneş gibi belirli bir yıldızın ortalama kimyasal bileşimi. Gözlem veya örnekleme alanında bulunan bir türe ait bireylerin sayısal durumu, abundans. Miktar. Gökbilimin istatistik çalışmalarında sık sık kullanılan bir deyim. bir topluluk içinde, istenilen tek bir çeşidin ne denli bol olduğu. ele geçen 550 gr. lık bir göktaşının içinde 50 gr. demir varsa ondaki demir bolluğu "50 gr. dır" denir. bir yıldız tayfında görülen 180 çizgiden 25 tanesi metal çizgisi ise, tayfın metal bolluğu "25" dir. Refah.