Absolute acceptance türkçesi Absolute acceptance nedir

  • Şartsız kabul.
  • Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Koşulsuz kabul.

Absolute acceptance ingilizcede ne demek, Absolute acceptance nerede nasıl kullanılır?

Absolute : Absolüt. Müstakil. Salt. Saltık. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Düzey. Absolü. Muhakkak. Kati. Kesin.

Acceptance : Üstlenme. Razı olma. Kabul edilme. İcabet. Olurlama. Uygun bulunma. Teslim alınma. Akseptans. Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması. bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması. Uygun olma.

Absolute abundance : Mutlak bolluk. Salt bolluk. Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Absolute address : Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Salt adres. Mutlak adres. Gerçek adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi.

Absolute advantage : Mutlak avantaj. Bir malın başka bir mala göre her yönden beliren üstünlüğü. Mutlak üstünlük. Toplam avantaj. Bir şirketin bir malı aynı endüstri kolundaki diğer işletmelerden daha ucuza üretebilme kabiliyeti (ekonomi). Tam üstünlük.

İngilizce Absolute acceptance Türkçe anlamı, Absolute acceptance eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Absolute acceptance ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

General acceptance : Tam kabul. Kesin kabul. Genel olarak kabul. Kayıtsız şartsız kabul. Ödek üzerinde yazı ile belirtilerek ve altı imzalanarak gönderilen ve ödekte yazılı niceliğin tümüyle ve koşulsuz olarak kabul olunduğunu belirten kabul. Genel kabul.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A priori probability : Öncül olasılık.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A error : A-hatası.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

Absolute acceptance synonyms : aalen estimator, abc method, a priori analysis, a priori information, a priori theoretical criteria, a posteriori probability, abadir test.