Absolute accommodation türkçesi Absolute accommodation nedir

  • Mutlak uyum.

Absolute accommodation ingilizcede ne demek, Absolute accommodation nerede nasıl kullanılır?

Absolute : Salt. Tam. Katıksız. Müstakil. Kesin. Muhakkak. Kati. Düzey. Absolüt. Katışıksız.

Accommodation : Halletme. Düzen. Bulma (para vb.). Kalacak yer. Sağlama. Uyuşma. Yatacak yer. Kolaylık. Uzlaşma. Yerleşme.

Absolute abundance : Salt bolluk. Mutlak bolluk. Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı.

Absolute acceptance : Şartsız kabul. Koşulsuz kabul. Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme.

Absolute address : Gerçek adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Mutlak adres. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Salt adres.

Absolute advantage : Bir şirketin bir malı aynı endüstri kolundaki diğer işletmelerden daha ucuza üretebilme kabiliyeti (ekonomi). Mutlak üstünlük. Toplam avantaj. Bir malın başka bir mala göre her yönden beliren üstünlüğü. Mutlak avantaj. Tam üstünlük.