Absolute address türkçesi Absolute address nedir

  • Mutlak adres.
  • Gerçek adres.
  • Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.
  • Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi.
  • Salt adres.

Absolute address ingilizcede ne demek, Absolute address nerede nasıl kullanılır?

Absolute : Katışıksız. Tam. Mutlak. Tüm. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Mükemmel. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Müstakil. Salt. Kayıtsız şartsız.

Address : Göndermek. Adres yazmak. Söylev vermek. Konuşma yapmak. (sorunların) üzerine gitmek. Hitap etmek. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. Nutuk. Kendini bir işe adamak.

Absolute abundance : Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı. Salt bolluk. Mutlak bolluk.

Absolute acceptance : Koşulsuz kabul. Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme. Şartsız kabul.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Absolute advantage : Bir şirketin bir malı aynı endüstri kolundaki diğer işletmelerden daha ucuza üretebilme kabiliyeti (ekonomi). Tam üstünlük. Mutlak üstünlük. Bir malın başka bir mala göre her yönden beliren üstünlüğü. Mutlak avantaj. Toplam avantaj.

 

İngilizce Absolute address Türkçe anlamı, Absolute address eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absolute address ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Explicit address : Açık kaynak kodlu. Açık adres. Kaynak kodunda açıkça belirtilen bellek adresi.

Immediate address : Anlık adres. Dolaysız adres. Çabuk adres. Hazır adres.

Actual address : Hakiki adres.

Absolute address synonyms : real address.