Absolute device türkçesi Absolute device nedir

  • Mutlak aygıt.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Salt aygıt.

Absolute device ingilizcede ne demek, Absolute device nerede nasıl kullanılır?

Absolute : Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tüm. Absolüt. Tam. Saltık. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Sonsuz. Kati. Müstakil. Kayıtsız şartsız.

Device : İstek. Alet. Arma. Nisan. Araç. Eğilim. Alıcıyı satış konusuna yaklaştıracak, onda ilgi uyandıracak nitelikteki sözler. İşaret. Plan. İstence.

Absolute abundance : Salt bolluk. Mutlak bolluk. Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı.

Absolute acceptance : Koşulsuz kabul. Şartsız kabul. Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Absolute address : Mutlak adres. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Gerçek adres. Salt adres.

İngilizce Absolute device Türkçe anlamı, Absolute device eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absolute device ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

 

Acception : Kabul edilmiş anlam. Onaylama. Kabul. Benimseme.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Accent char : Vurgu karakteri.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Access key : Erişim tuşu. Erişim anahtarı. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş.

Ac adapter : Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı.

Abbreviate : Sadeleştirmek. İhtisar etmek. Özetlemek. Kırpmak. Kısaltmak.

Abort : Tamamlamadan durdurmak. Lağvetmek. Başarısızlıkla sonuçlanmak. Erken doğum yapmak. İmtina etmek. Dölütünü düşürtmek. Bitirmeden durdurmak. Uşak salmak. Düşürtmek (dölütü). Bir işi yarım bırakmak.

Access control : Erişim kontrolü. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim denetim. Erişim denetimi. Giriş kontrolü.

Absolute device synonyms : accent bar, accelerator key, access mechanism, abnormal end, abstract syntax tree.