Absolute units türkçesi Absolute units nedir

  • Temel kütle.
  • Saltık birimler.
  • Fizik alanında kullanılır.
  • Temel birimler olarak uzunluk, zaman ve kütleyi alan birimler kümesi.
  • Salt birimler.

Absolute units ingilizcede ne demek, Absolute units nerede nasıl kullanılır?

Absolute : Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kesin. Mutlak. Mükemmel. Düzey. Kati. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Muhakkak. Saltık. Sonsuz.

Units : Bütünlük. Donanım. Birimler. Ünite. Birim. Basamağı. Öğe. Birlik. Birler basamağı. Birler.

Absolute abundance : Mutlak bolluk. Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı. Salt bolluk.

Absolute acceptance : Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme. Şartsız kabul. Koşulsuz kabul.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Absolute address : Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Mutlak adres. Salt adres. Gerçek adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi.

İngilizce Absolute units Türkçe anlamı, Absolute units eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absolute units ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acoustic feedback : Akustik geribesleme. Hoparlör geri beslemesi. Bir ses aygıtı çıktısının birazının aygıtın girdisine ulaşarak çıktıyı etkilemesi. Ses geribeslemesi.

 

Absorption edge : Soğurum kıyısı. Soğurum kenarı. Absorpsiyon kenarı. Bir x-ışmı izgesinin birden kesildiği dalga boyu. bu tür izgenin resminde keskin bir kıyı görülür.

Absorptiometer : Absorbsiyometre. Soğurma cihazı. Soğurumölçer. Belli dalga boylarında ışınını soğurumundan yararlanarak özdek derişimi ölçen aygıt. Soğurum ölçmek için kullanılan alet.

Absorption band : Soğurum kuşağı. Absorpsiyon bandı. Soğurma bandı. Bir soğurum izgesinde belirtken karanlık bir kuşak.

Abnormal reflection : Olağandışı yansıma. Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması.

Abampere : 10 amper birim. On amperlik çıngı cereyan birimi. 10 ampere eşit akım birimi. Saltık birim dizgesindeki elektrik akımı yeğinliği birimi. Saltık ampere. On amper.

Absorptivity : Soğurabilirlik. Soğurma katsayısı. Bir ortamın, bu ortamın sınırlarının hiç bir etkisi olmamak koşulu ile, birim kalınlığının iç yutma çarpanı. Soğurganlık. Yutuculuk. Emicilik. Yutma katsayısı. Emme kapasitesi. Emebilirlik. Emme sığası.

Absolute concentration : Saltık derişim. Birim oylumda bulunan özdek, erke ya da başka bir varlık tutarı; santimetre küp başına erg ya da sayı olarak verilir.

 

Accumulation coefficient : Bir yüzeyde yüzerilen özdecik yoğunlaşması artış hızının, söz konusal özdeciklenin değişim evresindeki yoğuşumuna oranı. Birikim katsayısı.

Acoustic absorptivity : Bir yüzey tarafından soğurulan ses erkesinin yüzeye vuran erkeye oranı. Ses soğurganlığı. Ses emiciliği. Ses emiciliği katsayısı.

Absolute units synonyms : abcoulomb, accelerometer, absorption loss, absolute magnitude, absolute zero.