Absolve türkçesi Absolve nedir

Absolve ile ilgili cümleler

English: He was absolved of his sin.
Turkish: Onun günahı bağışlandı.

English: That absolves me from further responsibility.
Turkish: O, beni daha fazla sorumluluktan kurtarıyor.

English: I was absolved from paying my father's debt.
Turkish: Babamın borcunu ödemekten berat edildim.

Absolve ingilizcede ne demek, Absolve nerede nasıl kullanılır?

Absolved : Bağışlamak. Temize çıkarmak. Suçu affedilen. Kurtarmak. Affetmek. Affedilmiş. Aklamak.

Absolvent : Günahtan arındıran. Hataları bağoşlamak için hizmet eden. Günah çıkartan.

Absolvers : Birini bir görev veya sorumluluktan azad eden kimse. Bağışlayan. Beraat ettiren. Hatayı bağışlayan.

Absolves : Bağışlamak. Aklamak. Arılamak. Tenzih etmek. Affetmek. Suçunu bağışlamak. Allah adına günahı affetmek. Temize çıkarmak. Beraat ettirmek. Kurtarmak.

Unabsolved : Affedilmeyen. Bağışlanmayan. Yükümlülükten salıverilmeyen.

Absolute advantage : Mutlak avantaj. Bir malın başka bir mala göre her yönden beliren üstünlüğü. Tam üstünlük. Bir şirketin bir malı aynı endüstri kolundaki diğer işletmelerden daha ucuza üretebilme kabiliyeti (ekonomi). Toplam avantaj. Mutlak üstünlük.

 

Absolving : Temize çıkarmak. Allah adına günahı affetmek. Bağışlamak. Suçunu bağışlamak. Tenzih etmek. Kurtarmak. Aklamak. Beraat ettirmek. Arılamak. Affetmek.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Absolute agonist : Tam agonist. İlaç almaç etkileşmesine ilişkin teorilerden değişik almaç işgal teorisine göre, etkinliğin ölçüsü olarak kabul edilen intrinsik etkinliğinin birim olarak kabul edildiği en etkin ilaç.

Absolute abundance : Mutlak bolluk. Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı. Salt bolluk.

İngilizce Absolve Türkçe anlamı, Absolve eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absolve ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Clean up : Toparlamak. Temizlik yapmak. Bitirmek. Çok kar etmek. Pırıl pırıl yapmak. Temizlemek. Kırmak. Vurgun vurmak. Kazanmak (çok para).

Condoning : Göz yummak. Onamak. Kusura bakmamak. Hoş görmek. Görmezlikten gelmek. Tasvip etmek. Örtmek. Telafi etmek.

Excuse : Mazur görmek. Geçirmek. Göz yummak. Hoşgörmek. Kusuruna bakmamak. Muaf tutmak. Mazeret. Mazur göstermek. Haklı çıkarmak.

Bestowed : Bağışlayan. Hediye etmek. Verilmiş. Vermek. Bağışlanmış. Yerine koymak.

Dismisses : Reddetmek (dava). Savmak. İhraç etmek. Açığa çıkarmak. Kapı dışarı etmek. Yol vermek. İşten kovmak. Azletmek. Bırakmak.

Exculpated : Suçsuz çıkarmak. Mazur görülmüş. Aklanmış. Beraat etmiş. Suçsuz çıkartılmış. Temize çıkmış.

Acquitting : Ayrıcalık tanımak. İbra etmek. Ödemek. Beraat etmek. Suçsuz çıkarmak. Muaf tutmak.

 

Acquits : İbra etmek. Suçsuz çıkarmak. Muaf tutmak. Ödemek. Ayrıcalık tanımak. Beraat etmek.

Bail out : Tekneye giren suyu kova ile boşaltmak. Kurtulmak. Paçayı kurtarmak. Kefaletle kurtarmak. Kefaletle serbest bırakmak. Kefaletle serbest bıraktırmak. Mali destek vererek kurtarmak. Kefaletini ödeyip kurtarmak. Maşrapa vb ile boşaltmak.

Absolve synonyms : wash one's hands, absolving, bring off, bring through, condone, concedes, bestow, acquit, free, disculpate, bestowing, concede, assoil, dismiss, disengage, brightens, exculpating, justify, shrive, brought through, dismissing, bestows, brighten, absolves, bail, condoned, brightened, come to the aid of, excuses, conceded, contribute, brought off, disengages.

Absolve zıt anlamlı kelimeler, Absolve kelime anlamı

Blame : Suçu birinin üstüne atmak. Kınamak. Ayıplamak. Suçlamak. Sorumluluk. Kınama. Suçlama. Bir suç veya başarısızlığın sorumluluğu. Suç. Sorumlu tutmak.

Absolve ingilizce tanımı, definition of Absolve

Absolve kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To absolve an offender, which amounts to an acquittal and remission of his punishment. As, to absolve a subject from his allegiance. To set free, or release, as from some obligation, debt, or responsibility, or from the consequences of guilt or such ties as it would be sin or guilt to violate. To pronounce free.