Absorbing türkçesi Absorbing nedir

Absorbing ingilizcede ne demek, Absorbing nerede nasıl kullanılır?

Absorbing barrier : Yutan engel.

Absorbing capacity : Emicilik gücü. Soğurma yeteneği. Absorbe etme kapasitesi. Emme yetkesi. Emme sığası. Emme gücü. Emicilik. Çekme kapasitesi.

Absorbing loss : Emme kaybı.

Absorbing power : Emme gücü. Soğurma gücü. Emicilik.

Absorbing state : Yutucu durum. Soğurucu durum.

Absorb : Absorbe. Özümsemek. Emmek, içine çekmek, içine almak. Yutmak. Emmek (sıvıyı veya gazı veya ışığı veya sesi). Çekmek. Soğurma eylemi. Soğurmak. Tüm dikkatini almak (iş veya sorun). İşgal etmek.

Absorbingly : Sürükleyici bir halde. Büyüleyici bir şekilde. Tüm ilgiyi çekerek. Kavrayıcı bir şekilde. Çok ilginç olarak.

Heat absorbing filter : Tek resimli devinimle çalışabilen göstericilerde, gösterici ışıtacı ile film arasına girerek ışık kaynağı önünde uzun süre duran filmin yanmasını önleyebilecek biçimde ısıyı azaltan süzgeç. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Isıkeser süzgeç. Isıkeser (süzgeç). Antikalorik filtre.

Absorb cash : Para almak. Nakit para almak.

Nonabsorbing state : Soğurmayan durum.

 

İngilizce Absorbing Türkçe anlamı, Absorbing eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absorbing ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Un put downable : Elden düşürülemez. Elden bırakılmayacak kadar ilginç.

Intriguing : Merak uyandırıcı. Büyüleyici. Entrikacı. Şaşırtıcı. Çekici. Dalavereci. Düzenbaz.

Spongiest : Süngersi. Süngerimsi. Sünger gibi. Delikli. Yumuşak. Gözenekli.

Inductions : Neden olma. Atama. Giriş. İleri sürme. Göreve başlatma. İndükleme. Resmen göreve başlatma. Tümevarım. Tetikleme.

Amazing : Hayrete düşüren. Hayran eden. Hayret verici. Şaşırtma. Hayrete düşürücü. Parmak ısırtan. Şaşırtıcı. Şaşılacak. Harika.

Absorptive : Soğurucu. Emen madde. Emen. Emilim yeteneği. Soğuran. Absorbtif.

Introsusception : Yabancı maddeyi içine alma (fizyoloji). Bir parçanın başka bir parça içine kayması (tıp veya medikal terimi). Yeni maddeyi eskiler arasına yerleştirme (botanik terimi). İçine çekme. Emilim.

Sorption : Emme ve tutma. İçine çekme. Soğulma. Yutma. Kendini verme. Yüze tutan katı özdeklerde tutunan özdeğin iç bölgelere girmesi ve kimi durumlarda, soğurma ve kimyasal tutunmayla birlikte çoktürel denge konumuna gelmesi. Sorpsiyon.

Light absorption : Bir özdeğin, ışığı alarak daha yüksek erke düzeylerine geçmesi. Fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Işık soğurulması. Işık absorpsiyonu. Işığın soğrulması. Işık soğurumu. Işığı emme. Işığın bazı özdeklerden geçerken, ışığı oluşturan bazı renklerin bu özdekçe tutulması. ses dalgası bir yüzeye çarptığında, erkenin bir bölümünün bu yüzeyce tutulması. Işık soğurması.

 

Fluent : Akıcı (konuşma). Kıvrak. Pürüzsüz. Akıcı konuşan. Akıcı. Beliğ. Akıcı bir şekilde konuşan. Düzgün. Rahat.

Absorbing synonyms : decalescent, energy absorbing, crowd pulling, adsorbent, adsorption, curious, inlet valve, induction, absorption, absorbance, unput downable, engaging, soaking up, saturation, chamber, adsorptive, attractive, sound absorption, intussusception, suspenseful, entertaining, crackpots, resorbtion, spongy, endothermic, of interest, exciting, adsorbents, adsorptiveness, crackpot, aspirators, absorbers, interesting.

Absorbing zıt anlamlı kelimeler, Absorbing kelime anlamı

Uninteresting : Çekici olmayan. Meraksız. Cansız. İlginç olmayan. Yavan. İlgi çekmeyen.

Exothermic : Isısalan. Bir süreç sırasında, dizgenin dışa ısıl erke verme özelliği. Isı çıkaran. Enerjinin sıcaklık olarak çıktığı kimyasal reaksiyon. Ekzotermik. Isıveren. Isı verici. Eksotermik. Ekzoterm. Isı veren.

Absorbing antonyms : exoergic.

Absorbing ingilizce tanımı, definition of Absorbing

Absorbing kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, an absorbing pursuit. Swallowing, engrossing.