Absorption band türkçesi Absorption band nedir

  • Absorpsiyon bandı.
  • Bir soğurum izgesinde belirtken karanlık bir kuşak.
  • Fizik alanında kullanılır.
  • Soğurum kuşağı.
  • Soğurma bandı.

Absorption band ingilizcede ne demek, Absorption band nerede nasıl kullanılır?

Absorption : Açık ekonomi makro modellerde planlanan yurtiçi harcamalar ile net dışsatımın toplamı. toplam harcamaların toplam gelirden büyük olması durumunda verilen dış ticaret açığı. krş. massetme yaklaşımı. Karşılama (masrafı). Sindirilmiş besinlerin vücudun çeşitli bölgelerine taşınmak üzere, sindirim kanalının epitelyum hücreleri tarafından emilmesi. bir maddenin diğer bir maddenin içine alınması, absorbsiyon. Biyoloji, fizik, kimya, uzay, iktisat, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Işınım erkesinin, madde ile ara etki sonucu, başka bir cins erkeye dönüşmesi. Soğurum. Öğrenme. Bir ortamın ışık erkesini belli nicelikte emmesi olayı. Soğurma. Emme (enerjiyi).

Band : Frekans bandı. Ağın üst kenarında, içinden germe telinin geçtiği uçkurluk. Sargı. Orkestra. Çemberlemek. Şarkı (plak). Kuşak. Grup. Fasıla. Boş film yapımında kullanılan, üzeri duyarkatla örtülü, çok geniş bir tabandan film boylarına göre istenilen ende kesilmiş parçalardan her biri. bir filmin, boşfilmden dolu filme kadarki bütün çeşitlerini anlatır genel terim. henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler. (kötü anlamda) dikkate değer hiç bir özellik taşımayan, sıradan sinema yapıtı.

 

Absorption account : Kalıntıları nedeniyle başka sayışımlara aktarılmaları gereken değerler. Kontra hesap. Mahsubu yapılacak hesap. Aktarılacak sayışım. Nakledilecek hesap. Bakiyesi diğer hesaplara geçirilecek hesap.

Absorption capacity : Düşman ateşi altında hayatta kalabilmek ve saldırılara karşı koyabilmek. Emme kapasitesi. Hazmetme kapasitesi.

Absorption center : Öğrenme merkezi. Göçmenlerin israil'e ilk geldiklerinde yaşamak için gidebilecekleri ve ibranice öğrenebilecekleri yer.

Absorption circuit : Soğurma devresi.

İngilizce Absorption band Türkçe anlamı, Absorption band eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absorption band ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absorptivity : Emme sığası. Soğurma katsayısı. Emme kapasitesi. Soğurganlık. Yutuculuk. Emme yetkesi. Emicilik. Bir ortamın, bu ortamın sınırlarının hiç bir etkisi olmamak koşulu ile, birim kalınlığının iç yutma çarpanı. Soğurabilirlik.

Abcoulomb : On kulon. Abkulon. Cgs sisteminin elektromanyetik birimi. Saltık coulomb. Saltık birimler dizgesindeki elektrik yükü birimi.

 

Acoustic absorptivity : Ses emiciliği katsayısı. Bir yüzey tarafından soğurulan ses erkesinin yüzeye vuran erkeye oranı. Ses soğurganlığı. Ses emiciliği.

Abampere : 10 amper birim. On amperlik çıngı cereyan birimi. On amper. 10 ampere eşit akım birimi. Saltık ampere. Saltık birim dizgesindeki elektrik akımı yeğinliği birimi.

Absorption loss : Soğurum yitimi. Bir ortamdan geçen ya da bir ortamın yüzeyinden yansıyan bir erke türünün bir kesiminin başka bir erkeye dönüşerek yitimi. Soğurma kaybı. Emme yitmesi. Emme yitiği. Absorpsiyon kaybı. Emme kaybı.

Acoustic feedback : Ses geribeslemesi. Akustik geribesleme. Hoparlör geri beslemesi. Bir ses aygıtı çıktısının birazının aygıtın girdisine ulaşarak çıktıyı etkilemesi.

Absorptiometer : Belli dalga boylarında ışınını soğurumundan yararlanarak özdek derişimi ölçen aygıt. Absorbsiyometre. Soğurma cihazı. Soğurum ölçmek için kullanılan alet. Soğurumölçer.

Abnormal reflection : Olağandışı yansıma. Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması.

Absolute zero : Saltık sıfır. Mutlak sıfır noktası (eksi 273 derece santigrat). Saltık sıcaklık ölçeğinde sıfır noktası : -273°c. Salt sıfır. Mutlak sıfır.

Absolute units : Salt birimler. Temel kütle. Saltık birimler. Temel birimler olarak uzunluk, zaman ve kütleyi alan birimler kümesi.

Absorption band synonyms : absolute magnitude, absorption edge, accumulation coefficient, accelerometer, absolute concentration.