Abstention türkçesi Abstention nedir

Abstention ile ilgili cümleler

English: There were two abstentions.
Turkish: İki çekimser vardı.

Abstention ingilizcede ne demek, Abstention nerede nasıl kullanılır?

Abstention from voting : Çekimserlik. Oy vermeme. Çekimser kalma.

Abstention vote : Çekimser oy.

Abstentionism : Siyasi bağlılıktan çekinmek. Abstentionizm. Oy verme karşıtlığı. Oy kullanmama tutumu.

Abstentionist : Çekimser. Oy verme karşıtı. Abstentionizmi uygulayan kimse. Oyunu vermeyen kimse.

Abstentions : Çekimser kalma. Çekimserlik. Çekimser oy. Çekinme. Sakınma. Kaçınma. İmtina. Vazgeçmek. Uzak durma. Oy vermeme.

Abstentious : Çekimser olmaya eğilimi olan. Feragat ile tanımlanan. Çekimser. Kaçınmak.

İngilizce Abstention Türkçe anlamı, Abstention eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abstention ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abandons : Kesmek. Viran hale getirmek. Yarıda kesmek. Boşlamak. Bırakmak. El etek çekmek. Terk etmek. Yüzüstü bırakmak. Terketmek.

Standoff : Tehir. Yenişememe. Beraberlik. Uzaklaştırma. Açmaz. Savma. Ayrılık. Mühimmat dolgusu alt kısmı ile hedef arasındaki mesafe. İlgisizlik. Soğukluk.

 

Abandon hope : Umudunu kaybetmek. Ümidi kesmek. Ümitsizliğe düşmek. Ümidini kaybetmek.

Annulment : Kaldırma. Iskat. İhlal etme. Bozma. Fesih. Bozma (yasa veya yargı veya sözleşme vb'ni). Feshetme. İptal. İlga. Yürürlükten kaldırma.

Absente : Yitimli. Latince absente reo (davalının hazır olmaması) deyiminin bir parçası.

Abjured : Tövbe etmek. Feragat etmek. Yemin ederek vazgeçmek. İnkar etmek. Yemin ederek reddetmek. Yeminle vazgeçmek. Vazgeçtigine dair yemin etmek. Vazgeçtiğine dair yemin etmek. Dönmek (dininden).

Abdicating : Tahttan çekilmek. Tahttan çekilmek (kral veya kraliçe). Terketmek (tacını ve tahtını). Bırakmak. Çekilmek. Tacını ve tahtını terketmek. İstifa etmek. Çekilmek (kral veya kraliçe tahttan). El çekmek.

Abstention synonyms : keeping away, abstention from voting, keeping aloof, hesitations, indecisiveness, eschewal, abnegate, back down, abdicated, eschewals, allegation, abjures, hesitation, abstentions, nonvoting, abdicate, abjure, offishness, constraint, restraint, aloofness, abduction, abdicates, eschewing, evading, abetment, aggravating circumstances, act of witness, avoidances, abstain from voting, abstention vote, a wide saloon, staying away.

Abstention ingilizce tanımı, definition of Abstention

Abstention kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of abstaining. A holding aloof.