Abstract syntax tree türkçesi Abstract syntax tree nedir

  • Soyut sözdizim ağacı.
  • Soyut söz dizimi ağacı.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.

Abstract syntax tree ingilizcede ne demek, Abstract syntax tree nerede nasıl kullanılır?

Abstract : Soyutlamak. Heykel. Soyut. Çalmak. Genel. Kafasını meşgul etmek. Çekmek. Çıkarmak. Usavurma ya da çıkarsama yoluyla geçerlik kazanan kavramsal nesne. bk. somut. Bilgi erişimde, bir belgenin konusunu ya da soyunu belirtmek üzere, genellikle belgeleme konusunda uzmanlaşmış bir kişinin, standart olarak önerilen terimleri yeğ tutarak ürettiği, 200-250 sözcük boyunu aşmayan bir tür özet.

Syntax : Sözdizim kuralları. Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Söz dizimi. Bir dilde düşünce ve duyguların tam olarak anlatılabilmesi için gramer kurallarına uygun olarak dizilen kelimelerin, kelime gruplarının cümle ve söz içindeki görevlerini, biribirleriyle olan ilişkilerini, sıralanışlarını ve cümle türlerini inceleyen bilim dalı. Bir dilin, özelikle bir izlenceleme dilinin, deyim ve tümcelerini oluşturan damga dizgilerinin nasıl üretileceğini tanımlayan kurallar kümesi. Sintaks. Nahiv. Sentaks. Sözdizim sözdizimi. Sözdizimi.

Tree : Ağaç. Bilişim, biyoloji, coğrafya alanlarında kullanılır. Ağaç şeklinde kristalleşme. Ağaca çıkarmak. Odunsu kök, gövde ve dallarla yapraklardan oluşan, uzun ömürlü, gelişkin bitki. Çizimsel gösterimi, bir dizi dallanmalardan oluşması bakımından, bir ağaca benzeyen veri yapısı. Çıkmaza sokmak. Mil. Gövdelerinde sekonder kalınlaşmanın ve odunlaşmanın olduğu, boyları 3 m'den daha uzun olan çok yıllık bitkiler. Darağacı.

 

İngilizce Abstract syntax tree Türkçe anlamı, Abstract syntax tree eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abstract syntax tree ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Access key : Erişim tuşu. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Ac adapter : Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı.

Accent char : Vurgu karakteri.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Acception : Benimseme. Kabul edilmiş anlam. Kabul. Onaylama.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Access mechanism : Erişim düzeneği. Erişim mekanizması.

Abstract syntax tree synonyms : access control, abort, abnormal end, abbreviate, accelerator key.