Absurdities türkçesi Absurdities nedir

Absurdities ingilizcede ne demek, Absurdities nerede nasıl kullanılır?

Absurdity : Mantıksızlık. Abeslik. Gülünçlük. Bir dilsel deyiş ya da önermenin mantık ilkelerine ya da çıkarım kurallarına aykırılığı. Anlamsızlık. Saçma olma. Saçmalık. Saçma söz.

Reduce to absurdity : Anlamsızlaştırmak. Saçmalaştırmak. Mantıksızlaştırmak.

Absurdism : Evrenin anlamsız olduğunu savunan felsefi akım. Saçmalık. Absürdlük. Mantıksızlık. Evrenin mantıksız ve anlamsız olduğu inancına dayalı olan felsefe.

Absurdist : Absürdist. Evrenin anlamsız olduğunu savunan kimse. Absürdlük yanlısı. Evrenin mantıksız ve anlamsız olduğunu düşünen kimse. Absürdizmi savunan kimse. Absürdizmi savunan.

İngilizce Absurdities Türkçe anlamı, Absurdities eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absurdities ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blankness : İfadesizlik. Boşluk. Şaşkınlık.

Expressionlessness : İfadesizlik. Donukluk.

Futilities : Abes. Boşuna oluş. Boşuna olma. Abes olma. Faydasızlık. Gereksizlik. Beyhudelik.

Blague : Yalan dolan. Böbürlenme. Övünme. Zırva.

Absurdism : Evrenin anlamsız olduğunu savunan felsefi akım. Evrenin mantıksız ve anlamsız olduğu inancına dayalı olan felsefe. Absürdlük.

 

Triviality : Değersizlik. Fasa fiso. Bayağılık. Önemsizlik. Havadan sudan olma.

Fallacy : Yanlış düşünce. İlk bakışta inandırıcı görünmekle birlikte geçerlenemeyen ve olgulara uygun düşmeyen sav ya da çıkarım. Aldatı. Safsata. Yanılgı. Yanılım. Hile. Yanlış. Yanıltmaca.

Humour : Alttan almak. Mizah. Huy. Eğlendirmek. İstediğini yerine getirmek. Gönlünü yapmak. Hoşuna gitmek. Komiklik. Güldürü. Huyuna gitmek.

Absurdness : Akılsızlık. Manasızlık.

Absurdities synonyms : alogy, risibility, flat nonsense, being far from reality, abracadabra, barrenness, biz, frivolities, balderdash, derisiveness, fallacies, fatuities, imprudence, blather, absurdity, extravagance, drollness, frivolity, inaneness, fatuity, bilges, silliness, ridiculousness, fiddle faddle, inconsequentiality, bilgewater, bilge, baloneys, amusements, baloney, crime, futility, inconsequence.