Acı kuvvet nedir, Acı kuvvet ne demek

Acı kuvvet; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Sert, etkili, zorlu kuvvet

Acı kuvvet tanımı, anlamı:

Kuvvet : Dayanıklı olma durumu. Şiddet, zor, cebir. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Yetke, erk, nüfuz. Güç. Fiziksel güç, takat. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Bir ülkenin silahlı gücü.

Kuvve : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Düşünce, niyet. Yeti.

Sert : Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Güçlü kuvvetli. Gönül kırıcı, katı, ters. Titizlikle uygulanan, sıkı. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Hırçın, öfkeli, hiddetli. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

 

Zorlu : Zor, güç yapılan. Zorbalık yapan. Güçlü, kuvvetli, şiddetli. Tuttuğunu koparan, baskı yapabilecek ölçüde güçlü (kimse).

Etkili : Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik.

Diğer dillerde Acı kuvvet anlamı nedir?

İngilizce'de Acı kuvvet ne demek? : brute force