Ac adapter türkçesi Ac adapter nedir

  • Ac bağdaştırıcısı.
  • Da bağdaştırıcısı.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Aa bağdaştırıcısı.

Ac adapter ingilizcede ne demek, Ac adapter nerede nasıl kullanılır?

Ac : İsa'dan önce (latince). İ.ö. Aktinyumun simgesi. Ante christum (isa'dan önce). Alternatif akım. İsa'dan sonra. Klima.

Adapter : Adaptör. Tırnak yatağı. Uyarlama işini yapan, uğraşı uyarlama olan kimse. Dalga kılavuzu gibi değişik boyutlu, eş işlevli araçları eklemeye yarayan parça. Flanş. Bağdaştırıcı. Uyarlayan. Ara parçası (fizik terimi). Adapte eden. Uyarlaç.

Ac hen : Vietnam’da et verimi amacıyla yetiştirilen, beyaz tüylü ve siyah deri renkli yerli tavuk ırkı. Ac tavuğu.

Ac milan : Milan'ın (italya) profesyonel futbol takımı.

Asynchronous communications adapter : Eşzamansız iletişim adaptörü.

Channel adapter : Oluk uyarlayıcısı. Kanal uyarlayıcısı.

Color graphics adapter : Renk grafiği bağdaştırıcısı. Sınırlı sayıda renk görüntüsüne olanak veren eski grafik kartı. Renkli grafik adaptörü. Renkli grafik bağdaştırıcı.

İngilizce Ac adapter Türkçe anlamı, Ac adapter eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ac adapter ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abort : Başarısızlıkla bitmek. Düşük yapmak. (bilgisayar) prosedürü durdurmak. İptal etmek. Bitirmeden durdurmak. Durdurmak. Yarımcık saklamak. Erken doğum yapmak. İmtina etmek.

 

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Access control : Erişim denetimi. Erişim kontrolü. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim denetim. Giriş kontrolü.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Access key : (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim tuşu. Erişim anahtarı.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Acception : Kabul. Kabul edilmiş anlam. Onaylama. Benimseme.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Ac adapter synonyms : absolute device, accent char, accelerator key, access mechanism, abbreviate.