Acacia türkçesi Acacia nedir

  • Mimoza.
  • Arap zamkı.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Akasya.
  • Salkım ağacı.
  • Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler.
  • Akasya sakızı.

Acacia ingilizcede ne demek, Acacia nerede nasıl kullanılır?

False acacia : Salkım ağacı. Yalancı akasya. Baklagiller (legüminosae) familyasından, 25 m kadar boylanabilen, yol kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılan, beyaz çiçekli, çiçekleri kabızlığa karşı yatıştırıcı ve safra artıncı olarak kullanılan bir ağaç türü. beyaz salkım.

Rose acacia : Kırmızı akasya. Kırmızı salkımağacı. Kırmızı yalancı akasya.

Acacias : Akasya. Akasya sakızı. Mimoza. Arap zamkı.

Academe : Akademik topluluk. Bilimsel öğrenimi olan kimse (özellikle öğretmen veya öğrenci). Okul. Akademik çevre. Akademik ortam. Akademik çevreyi tercih eden.

Academes : Akademik çevreler.

Academic circles : Akademik çevreler.

Academic achievement : Akademik başarı. Eğitime ait başarı. Eğitim başarısı.

Academic career : Eğitim görme mesleği. Akademik kariyer. Üniversitede veya yüksekokulda uzmanlık alanı.

 

Academic aptitude : Akademik yetenek.

Academic : Mücerret. Teorik. Bilimsel. Kuramsal. Soyut. Kitabi. Akademik. Üniversite öğretim görevlisi. Resmi. Öğretim görevlisi.

İngilizce Acacia Türkçe anlamı, Acacia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acacia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Locust : Çekirge. Böcekler (ınsecta) sınıfının, düz kanatlılar (orthoptera) takımından, art kanatları kırmızı renkte bir eklem bacaklı türü. İtalyan çekirgesi. Yalancı akasya. Böcekler (ınsecta) sınıfının, düz kanatlılar (orthoptera) takımından, duyargaları kısa ve yassı, vücudu ince ve uzun, başın ön bölgesi koni gibi uzamış, açık sarı, kül rengi ve açık yeşil renkli olan bir eklem bacaklı türü. Keçiboynuzu. Salkımağacı. Aksalkım. Ağustosböceği.

Gambier : Boya pekiştirici sakız. Boya pekiştirici macun. Ohio eyaletinde yerleşim yeri.

Locust tree : Yalancı akasya. Baklagiller (legüminosae) familyasından, 25 m kadar boylanabilen, yol kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılan, beyaz çiçekli, çiçekleri kabızlığa karşı yatıştırıcı ve safra artıncı olarak kullanılan bir ağaç türü. beyaz salkım.

Mimosa : Küseğen. Köseğen. Küstümotu. Küskün. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, 15 m kadar boylanabilen, parçalı, yapraklı, çiçekleri ışınsal simetrili, er dişi, ülkemizde park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan bir tür.

Aardvarks : Yerdomuzu. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Damarlı dişliler.

 

Locusts : Genellikle boz renkli ve kısa duyargalı olup, sudan, fas, italyan çekirgelerini de içine alan otçul düzkanatlılar familyası. Keçiboynuzu. Salkımağacı. Harnup. Çekirge. Yalancı akasya. Ağustosböceği. Tarla çekirgeleri. Aksalkım.

Abambulacral area : Abambulakral bölge. Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi.

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

Tree : Çıkmaza sokmak. Darağacı. Ağaca çıkarmak. Ağaç. Bilişim, biyoloji, coğrafya alanlarında kullanılır. Odunsu kök, gövde ve dallarla yapraklardan oluşan, uzun ömürlü, gelişkin bitki. Ağaç şeklinde kristalleşme. Ağaçtan. Gövdelerinde sekonder kalınlaşmanın ve odunlaşmanın olduğu, boyları 3 m'den daha uzun olan çok yıllık bitkiler. Mil.

Acacia synonyms : shittah, sweet wattle, genus acacia, acacia xanthophloea, mimosa bush, sweet acacia, huisache, acacia catechu, scented wattle, shittah tree, fever tree, gum acacia, jerusalem thorn, acacia farnesiana, cassie, robinia, abductor muscle, gum arabic, a cells, a site, acacias, catechu, flame tree, locusting, a protein, aardwolf, mimosas, a cell, false acacia, abramis zone, aardvark, sensitive plant, abiotic factor.

Acacia ingilizce tanımı, definition of Acacia

Acacia kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A roll or bag, filled with dust, borne by Byzantine emperors, as a memento of mortality. It is represented on medals. A genus of leguminous trees and shrubs. Nearly 300 species are Australian or Polynesian, and have terete or vertically compressed leaf stalks, instead of the bipinnate leaves of the much fewer species of America, Africa, etc. Very few are found in temperate climates.