Academic achievement türkçesi Academic achievement nedir

  • Eğitim başarısı.
  • Akademik başarı.
  • Eğitime ait başarı.

Academic achievement ile ilgili cümleler

English: His academic achievements are impressive.
Turkish: Onun akademik başarıları etkileyicidir.

Academic achievement ingilizcede ne demek, Academic achievement nerede nasıl kullanılır?

Academic : Akademik. Bilimsel. Teorik. Kitabi. Kuramsal. Üniversite öğretim görevlisi. Mücerret. Soyut. Öğretim görevlisi. Resmi.

Achievement : Başarma. Yapma. Başarı. Eser.

Academic aptitude : Akademik yetenek.

Academic award : Akademi ödülü.

Academic background : Akademik geçmiş. Akademik özgeçmiş.

Academic career : Eğitim görme mesleği. Akademik kariyer. Üniversitede veya yüksekokulda uzmanlık alanı.