Acarophobia türkçesi Acarophobia nedir

  • Akar, böcek ve solucan gibi küçük canlılardan korkma durumu.
  • Küçük parazitlerden ve kaşınmadan korkma.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Akarafobi.
  • Patolojik olarak cilt parazitlerinden korkma (psikiyatri).
  • Akarofobi.
  • Kaşınma korkusu.

İngilizce Acarophobia Türkçe anlamı, Acarophobia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acarophobia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Kesimevi. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

Abdomen : Batın. Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Karın.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

Zoophobia : Hayvan korkusu. Zoofobi. Hayvan fobisi. Hayvanlardan korkma.

 

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Acarophobia synonyms : a amplitude mod, a clay, abdominal distention, abdominal ovariectomy, abaxial, a crochordon, a dna.