Acayip; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 

"Acayip" ile ilgili cümle

 • "Öyle dedi ha?""Acayip!"
 • "Acayip ve tempolu bir ses geliyor." - B. Felek

Yerel Türkçe anlamı:

Acayip; ecayipe galmak (hayret etmek)

Acayip tanımı, anlamı:

Acayip olmak : Yadırganacak bir duruma gelmek.

Acayibine gitmek : Yadırgamak, tuhafına gitmek.

Acayipleşme : Acayipleşmek durumu.

Acayipleşmek : Başkalaşmak, yadırganacak bir duruma gelmek.

Acayipleştirme : Acayipleştirmek işi.

Acayipleştirmek : Yadırganacak bir duruma getirmek.

Acayiplik : Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık.

Hayret : Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma. Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz.

Sağduyu : Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü.

Aykırı : Çapraz, ters. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif.

Garip : Dokunaklı, hüzün veren. Kimsesiz, zavallı. Şaşılacak bir şey karşısında söylenen söz. Acayip. Yabancı, gurbette yaşayan, elgin.

Tuhaf : Acayip. Güldürücü. Gülünç. Şaşılacak, garip. Anlaşılmaz. Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz.

Yabansı : Abartılı, görülmemiş, duyulmamış. Acayip.

Şaşma : Şaşmak işi.

Bir : Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Sadece. Tek. Aynı, benzer. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Bir kez. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Söz : Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme.

Acayipleşebilme : Acayipleşebilmek durumu.

Acayipleşebilmek : Acayipleşmesi mümkün olmak veya acayipleşme olasılığı bulunmak.

Acayipleşiverme : Acayipleşivermek durumu.

Acayipleşivermek : Çabucak acayipleşmek.

Acayip ile ilgili Cümleler

 • Birçok farklı acayip şeylere inanıyorum.
 • Bu hikaye kulağa acayip gelebilir ama tamamen gerçektir.
 • Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz.
 • O araba satıcısı oldukça acayip bir adam.
 • O dini mezhebin bazı acayip fikirleri var.
 • Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu.
 • İnsanlar artık erkeklerin saçlarını uzatmalarına acayip olarak bakmıyorlar.
 • O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır.
 • Onu acayip bulmadığını mı demek istiyorsun?
 • O acayip hayvanları sever, örnek olarak yılan gibi.

Diğer dillerde Acayip anlamı nedir?

İngilizce'de Acayip ne demek? : adj. strange, weird, odd, unusual, bizarre, queer, kinky, crotchety, fanciful, flaky (about a person), grotesque, uncanny

adv. comically, in an amusing manner, humorously

n. bughouse, insane asylum

Fransızca'da Acayip : bizarre, drôle, fantasque, farfelu/e, grotesque, hétéroclite, invraisemblable, marrant/e

Almanca'da Acayip : adj. eigenartig, eigentümlich, absonderlich, wunderlich, ausgefallen, grotesk, kauzig

Rusça'da Acayip : adj. удивительный, причудливый, чудной, диковинный, экстравагантный

 

Acayip ile ilgili Resimler

Acayip ile ilgili resimler
Acayip ile ilgili resimler
Acayip ile ilgili resimler
Acayip ile ilgili resimler
Acayip ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Acayip nedir? Acayip ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Acayip tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Acayip hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
 • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
 • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
 • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
 • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...