Accelerator key türkçesi Accelerator key nedir

  • Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • İvmelendirme tuşu.
  • Hızlı erişim tuşu.
  • Hızlandırıcı tuş.
  • Kısayol tuşu.
  • Hızlandırma tuşu.

Accelerator key ingilizcede ne demek, Accelerator key nerede nasıl kullanılır?

Accelerator : İvmeç. Elektron, proton, döteron, alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji aktaran düzenek. Fizik, kimya, nükleer enerji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yüklü öğeciksel parçacıkları çok yüksek hızlara çıkararak çekirdeksel etkileşimler oluşturan aygıt. Uygun elektrik ya da mıknatıs alanları yardımıyla, yükünleşmiş temel parçacıkları, atomlar ve molekülleri yüksek hızlara çıkararak, çarpışmalarla yeni çekirdek tepkimeleri sağlayan aygıt. Kauçuk vulkanizasyonu oranını hızlandıran bir madde. Hızlandıran. Temel tanecikleri ya da çekinleri yüksek erkelere dek hızlandırmaya yarayan aygıt. Gaz pedalı. Akseleratör.

Key : Kilit. Kilitlemek. Ana. Tutturmak. Anahtar. Tuş. Boru, burmaç, somun vb. sıkıştırıp gevşetmeye, bir kilidi açıp kapamaya yarayan araç. Girmek bilgisayar. Coşturmak.

Accelerator card : Hızlandırıcı kart.

Accelerator coefficient : Hızlandıran katsayısı. Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, milli gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı.

 

Accelerator globulin : Faktör v. Akseleratör globulin.

Accelerator model : Firmaların yapacakları yatırımı satış gelirleriyle ilişkilendiren yaklaşım. krş. hızlandıran ilkesi. Hızlandıran modeli.

İngilizce Accelerator key Türkçe anlamı, Accelerator key eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accelerator key ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acception : Benimseme. Kabul edilmiş anlam. Onaylama. Kabul.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Access control : Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim kontrolü. Erişim denetimi. Erişim denetim. Giriş kontrolü.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Hot key : Kısa yol tuşu. Kısa yol geçiş tuşu. Kestirme işlem tuşu. Bir klavyedeki kısa yol tuşu (bilgisayar). Basıldığında daha önceden belirlenmiş olan bir işlevi yerine getiren tuş. Geçiş tuşu.

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı.

Access key : Erişim anahtarı. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim tuşu.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Abbreviate : Kısaltmak. Sadeleştirmek. İhtisar etmek. Özetlemek. Kırpmak.

Accelerator key synonyms : key combination, hotkey, absolute device, abort, abstract syntax tree, accent char, access mechanism, shortcut key, absolute loader.