Accent char türkçesi Accent char nedir

  • Vurgu karakteri.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.

Accent char ingilizcede ne demek, Accent char nerede nasıl kullanılır?

Accent : Vurgulu okumak. Vurgu. Aksan işareti. Ağız. Aksan. Üzerinde durmak. Önem. Şive. Vurgulamak. Aksan vermek.

Char : Dağ göllerinde yaşayan bir tür alabalık. Kömürleşmek. Yakarak kömürleştirmek. Kavurmak. Gündelikçi. Gündelik ev işi. Karbonlaştırmak. Temizlikçi kadın. Yanarak kömür haline gelmek. Gündelik ev işleri yapmak.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Accent color : Diğer renk.

Accent intensive : Pekiştirme vurgusu. Söz içinde çoğu zaman vurguyu üzerinde taşıyan hecenin daha şiddetli vurgulanmasıyla, bir maksadın, bir duygunun daha iyi belirtilmesini sağlayan vurgu: yazlığa bu hafta mı taşınıyor sunuz? hayır, gele ıcek hafta; bu sevimsiz olaylar karşısında adamcağız ımahvoldu; bu gayretler yapıldı ama sonuç olarak ıhiçbir şey getirmedi; ıamma da yaptınız, dedi, siz hiç hasta görmediniz mi? vb.

Accent mark : Nasıl telaffuz edildiğini göstermek için harfin üstüne veya altına konulan işaret (arapça 'da, ispanyolca 'da, vs. kullanılan). Ayırıcı işaret. Aksan işareti.

İngilizce Accent char Türkçe anlamı, Accent char eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accent char ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abort : Yarımcık saklamak. İptal etmek. Çocuk aldırmak. Boşa çıkmak. Başarısızlıkla bitmek. Lağvetmek. Gelişememek. Bitirmeden durdurmak. Çocuk düşürmek.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

Access key : (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı. Erişim tuşu.

Accelerator key : Kısayol tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu. İvmelendirme tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Hızlandırıcı tuş.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Abbreviate : Kısaltmak. Sadeleştirmek. İhtisar etmek. Özetlemek. Kırpmak.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Accent char synonyms : ac adapter, accent bar, acception, access control, access mechanism.