Acceptance flight türkçesi Acceptance flight nedir

  • Kabul uçuşu.
  • İlk defa hizmete girmeden önce uçağı test eden doğrudan üreticiden gerçekleşen uçuş.

Acceptance flight ingilizcede ne demek, Acceptance flight nerede nasıl kullanılır?

Acceptance : Kabul. Üstlenme. Alınma. Alma. İttihaz. Uygun olma. Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması. bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması. Bir alan araştırmasında bilgi almak üzere başvurulan kişilerin araştırma amaçlarını benimseyerek araştırıcıyla işbirliği yapmaları durumu. Teslim alınma. Onaylama.

Flight : Yağmur (kurşun, ok vb). Atlama yapan vücudun, ilk sıçramadan konmaya değin havada aldığı yol. Geri çekilme. Uçma. Sürü. Uçakla seyahat. Uçmak. Kazağı. Kaçış. Akış.

Acceptance bill : Kabul senedi. Ödekde yazılı paranın ödeneceğinin imza ile açıklanması. Muhatap tarafından onaylanmış poliçe. Kabul. Ödek kabulü. Ödenecek poliçe.

Acceptance blank : Ödeği gönderenin imzası olmadığı halde, ödeyicisince yapılan kabul. Açık kabul.

Acceptance boundary : Kabul sınırı. Onama sınırı.

Acceptance by conduct : Yönetme ile kabul etmek. Bir sözleşmenin imzalamasına neden olan şartların karşılanması.