Acception türkçesi Acception nedir

Acception ingilizcede ne demek, Acception nerede nasıl kullanılır?

Acceptilation : Karşılıksız ibra.

Accepting : Razı olmak. Karşılama. Kabul etme. Kabul. Alış. Hoş görmek.

Accepting house : Mal bedelinin, dışalımcı tarafından malın teslim alınmasından belirli bir süre sonra ödeneceğini satıcıya temin etmek üzere açılan ve lehdarın vereceği vadeli bir poliçenin banka tarafından kabulü biçiminde gerçekleşen bir tür akreditif. Senetleri kabul eden mali müessese (ingiltere). Kabul kredisi.

Accepting the situation : Durumla barışmak. Durumu kabul etmek.

Acceptive : Kabul edilir.

Preaccepting : Peşinen kabul etmek. Peşinen kabullenmek. Önceden kabul etmek.

Accept responsibility : Sorumluluk kabul etmek.

Accept guarantee : Teminat almak (örneğin, çekinceler). Garanti almak. Teminat olarak kabul etmek (iş anlaşmasında).

Accept responsibility for : Sorumluluğunu üzerine almak.

Accept an invitation : Daveti kabul etmek.

İngilizce Acception Türkçe anlamı, Acception eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acception ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Adoptions : Benimseyiş. Uygulama rejimi. Edinme. Kabul etme. Alma. Evlat edinme. Nüfusuna geçirme. Kabullenme.

 

Espousal : Nişan. Nişanlama. Destekleme. Nişanlanma. Nikah. Bir düşünceyi destekleme. Kabullenme. Taraftarı olma.

Ac adapter : Da bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Exclusion : Dahil etmeme. Dışında bırakma. Çıkarma. Kabul etmeme. Çıkarılma. Kovma. Hariç bırakma. Tart. Ret. İhraç etme.

Appro : Beğenme.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Access mechanism : Erişim mekanizması. Erişim düzeneği.

Representative : Temsilci. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Delege. Aracı olarak başkası adına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı bulunmayan kişi. Vekil. Tipik. Karakteristik. Temsilen. Milletvekili. Kişileştiren.

Embracement : Kabul etme. İçine alma. Kucaklama. Sarıp sarmalama. Bağıra basma.

Acception synonyms : appropriation, acceptant, absolute loader, approvement, approval, abnormal end, acknowledgement, instance, omission, attestations, acknowledgment, acceptation, affirmance, illustration, example, acknowledging, attesting, accent char, abbreviate, absolute device, acknowledgements, appropiation, access key, accepted, acceptances, elision, acknowledgments, acquiescing, accepting, approvals, appropriations, acquiescence, abort sequence.

Acception zıt anlamlı kelimeler, Acception kelime anlamı

Ending : Nihayet. Oyunun son sahnesi. Bir öykülü filmde, bir televizyon oyununda, olguların bir noktada düğümlenen birikimini, olayların doğal akışı içinde sonuca ulaştıran bölüm. Bitirme. Sonuç. Son. Uç. Çekim eki. Sona erme. Ecel.

 

Decrement : Azaltım. Eksilme. Kayıp. Azalım. Eksiklik. Azaltma. Zayiat. Bir tarihten diğerine geçen sürede değerdeki azalma. Azalma. Azaltma miktarı.

Decrease : Azaltmak. Küçülmek. Düşüş. Eksilmek. İnmek. Azalmak. İnişe geçmek. Düşmek. Azalma. Düşüş göstermek.

Acception ingilizce tanımı, definition of Acception

Acception kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The received meaning. Acceptation.